Lærling under koronatiden

På grunn av Koronasituasjonen opplever en del ungdom som er i lære i Agder, å bli permittert fra lærebedriften sin. Elev- og lærlingombudet i Agder kan svare på spørsmål du som er i lære, måtte ha. 

For folk fleste er dette en ny og krevende situasjon. Det er helt normalt å lure på ting. Det er flere som blant annet lurer på hva det vil si å være permittert og hva det betyr for læresituasjonen. Elev- og lærlingombudet i Agder har laget en liste med viktig informasjon hvis du blir permittert. Du skal blant annet skjermes så lenge som mulig mot permittering og innenfor flere fag blir det likevel mulig å avlegge fagprøve. Du kan søke om dagpenger fra NAV.

 • Så lenge du kan få forsvarlig opplæring, skal lærlinger så langt som mulig skjermes fra permittering
 • I flere bransjer er det mulig å gjennomføre fagprøver
 • Permittert eller oppsagt? Du har rett til god informasjon og drøfte med tillitsvalgt
 • Ved permisjoner skal fylkeskommunen ha beskjed med en gang
 • Mister du læreplassen eller blir permittert: Staten gir inntektssikring. Du må søke om dagpenger hos NAV
 • Les mer her om kompensasjonsordningen for lærlinger regjeringen.no

  Kontakt elev- og lærlingombudet i Agder hvis du lurer på noe -

  Elev-og lærlingombud, østre Agder Dignora Lise Løddesøl, 94052602

  Elev-og lærlingombud, vestre Agder Kristoffer Niemi-Olsen 90533421

   

   
Til toppen