LIM-prisen 2020 tildeles Sham Syrisk mat

Brukerpanelet i Agder har i år valgt å gi LIM-prisen til Sham Syrisk mat ved Omar Dabaa i Kristiansand. Prisen skal deles ut til en som jobber aktivt for likestilling, inkludering og mangfold. Det er en enstemmig jury som har valgt årets vinner. Prisen består av et kunstverk og 25 000 kroner. Prisen deles ut under fylkestinget 15.-16. desember.

Begrunnelse for tildelingen 
Av de innsendte forslagene pekte Sham syrisk mat seg ut. Den beskrev en flyktningfamilies reise fra Syria til Norge. Familien hadde som mål å bygge seg en ny tilværelse, lære språket og komme i arbeid.Det har vært mange utfordringer på veien. Mange av disse er tilbakelagt.

I dag er målet om egen restaurant oppfylt.  

Det spesielle med Sham syrisk mat ved daglig leder Omar Dabaa, er den åpne og inkluderende holdningen som har medført at mennesker med ulike etnisk bakgrunn har fått jobb i restauranten. I tillegg er lokalene til restauranten godt tilgjengelig. Det er også stor takhøyde for at de som ønsker å formidle en historie eller musikk har fått et sted å gjøre nettopp det.

Restauranten har også prøvd ut konseptet med å sette mennesker som i utgangspunktet er fremmede for hverandre ved samme bord. Innehaver Omar Dabaa har delt sin historie gjennom flere foredrag rundt om på skoler. Dabaa har også jobbet for at alle skal bli hørt. I høst var han med på å arrangere en dialogkonferanse. Omar Dabaa har i praksis vist at ytringsfrihet er noe man må kjempe for og vi Norge setter dette høyt.

Brukerpanelet i Agder
Brukerpanelet i Agder er et rådgivende panel i Agder Fylkeskommune som har fokus på likestilling, inkludering og mangfold innenfor alle områder i samfunnet. Brukerpanelet er bredt sammensatt med politikere og representanter med erfaringskunnskap fra ulike samfunnsområder innenfor likestillings- og mangfolds feltet.     

Juryen i Lim-prisen og et enstemmig brukerpanel i Agder vil gratulere Sham Syrisk mat og Omar Dabaa hjerteligst med prisen.

Komiteen for LIM-prisen 2020,
Charlotte Wesenberg og Kurt Pedersen

Les mer om Kriterier for LIM-prisen, Brukerpanelet og hvem som sitter i brukerpanelet, her. (red.anm.: Lenke revidert 030202021)

Til toppen