Mai er eksamenstid

Tirsdag 19.mai er første og største skriftlige eksamensdag for privatistene i Kristiansand denne våren. Det er en av flere ulike matematikkfag som står på eksamensplanen. 250 kandidater stiller. Opprinnelig var det meldt 320 denne dagen. Men mange har trukket seg og søkt refusjon eller utsatt eksamen til høsten. I Arendal er det om lag 70 kandidater samme dag, det forteller Mats Nesmann ved eksamenskontoret i Agder

-Det er store og krevende arrangementer på grunn av koronasituasjonen. Ekstra smitteverntiltak, ekstra vakter og et strengt regime for smittevern, gir oss utfordringer vi aldri har planlagt for tidligere, forklarer Nesmann

Totalt skal om lag 1600 skriftlige eksamener avlegges i Kristiansand, 680 i Arendal, 330 ved skolene lengst vest i fylket og 50 i Setesdal. Arendals største dag denne våren er 4.juni hvor over 100 praksiskandidater skal ha sin eksamen.

I tillegg gjennomføres det en rekke muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener. I løpet av syv uker fra midten av april blir det gjennomført rundt 2000 privatisteksamener på ulike skoler omkring på Agder.

-I vår er vi glade for at mange har tatt imot tilbud om å trekke seg fra eksamen og få refundert oppmeldingsavgiften. Det betyr at de som MÅ ha en eksamen i år, kan gjøre de i trygge rammer. Det reduserte antallet eksaminander gjør det mulig å få gjennomført eksamen under trygge smitteverntiltak.  sier Mats Nesmann, som synes det er litt rart å være glad for færre kandidater.

Eksamensperioden for skriftlig eksamen i år er fra 19. mai til 4.juni.

Til toppen