Momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet innen 1. september.
 

1,685 milliard kroner skal fordeles og formålet med ordningen er å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.
Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet
som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.
Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på www.lottstift.no.

 

Til toppen