Møte og befaring for to av hovedutvalgene

Onsdag 8. og torsdag 9. september er det møte i to av hovedutvalgene i Agder fylkeskommune. Den første dagen er det befaring og en rekke orienteringer for hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet og hovedutvalg for næring, klima og miljø. De har felles start i Bygland kommune. Deretter fortsetter de to utvalgene på ulike befaringer i Setesdal. Hovedutvalg for næring, klima og miljø skal også videre på befaring i Sirdal. Torsdagen har utvalgene hvert sitt møte med behandling av saker. Disse møtene strømmes.

For oversikt over fullt program og sakspapirer, følg lenke under hvert utvalg, lenger nede i teksten. 

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
8. sept. kl.10.00 – befaring/orienteringer
9. sept. kl.09.00 - Ordinært møte med behandling av saker
Strømmes her: www.agderfk.no/nett-tv

Her finner du sakskart og sakspapirer:
Agenda Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet 09.09.2021 kl. 09:00 (agderfk.no)

Spørsmål kan rettes til:
Utvalgsleder Steinar Bergstøl Andersen, tlf. 90073291, e-post: Steinar.Andersen@politiker.agderfk.no
Kristin Tofte Andresen, fylkesdirektør for næring, kultur og kulturminnevern, tlf. 99293283, e-post: kristin.tofte.andresen@agderfk.no
Vegard Nilsen, fylkesdirektør for folkehelse, tlf. 90140078, e-post: vegard.nilsen@agderfk.no

Hovedutvalg for næring, klima og miljø
8. sept. kl.10.00 – befaring/orienteringer
9. sept. kl.08.30 - Orientering med varaordfører Isak A Liland i Sirdal kommune (strømmes ikke)
9. sept. kl.10.00 - Ordinært møte med behandling av saker (strømmes)
Strømmes her: www.agderfk.no/nett-tv

Her finner du sakskart og sakspapirer:
Agenda Hovedutvalg for næring, klima og miljø 09.09.2021 kl. 08:30 (agderfk.no)

Spørsmål kan rettes til:
Utvalgsleder Mathias Bernander, tlf: 901 17 176, e-post: Mathias.Bernander@politiker.agderfk.no
Anita Henriksen, fylkesdirektør for Regionplan Agder2030, tlf. 95153175, e-post: anita.henriksen@agderfk.no
Kenneth Andresen, fylkesdirektør for analyse og plan, tlf. 48010538, e-post: kenneth.andresen@agderfk.no

Til toppen