Nå kan det søkes på de nasjonale tilskuddsordningene for kulturminnevern

Agder har med sin rike kulturhistorie et mangfold av bevaringsverdige bygningsmiljø og kulturminner, fra de gamle uthavnene ved kysten til innlandets gårdsmiljø og tilhørende kulturlandskap. Er du eier av et verdifullt kulturminne og ønsker økonomisk støtte til nødvendige tiltak? De nasjonale tilskuddsordningene skal støtte de mest verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, og det er åpnet for søknader om tilskudd for 2021.

Agder fylkeskommune har forvaltningsansvaret for ulike nasjonale tilskuddsordninger, og det ligger nå informasjon om dette på våre nettsider. Tilskuddsordningene dette gjelder er:

  • Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie (FRIP).
  • Tilskudd til fartøyvern (SAVOS).
  • Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner.
  • Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder.
  • Tilskudd til istandsetting av fredete bygninger i privat eie fra før 1537.

 Klikk for stort bildeKulturmiljøet Ny-Hellesund Trond Isaksen, Riksantikvaren.   

Søkere på tilskuddsordningene FRIP og Fartøyvern har også tidligere år fått sine søknader behandlet av fylkeskommunen. Som en del av regionreformen er også de øvrige tilskuddsordningene nå et regionalt ansvar, slik at det er fylkeskommunen som saksbehandler og fordeler tilskudd på bakgrunn av de innkomne søknader.

Alle søkere til tilskuddspostene FRIP og Fartøyvern må benytte den nasjonale og digitale søknadsportalen Digisak. Søknadsportalen åpner for å motta søknader den 1. oktober, med søknadsfrist 1. november klokka 2359. Link til søknadsportalen, og annen informasjon om den enkelte tilskuddsordning, finner du på  tilskuddsidene til Kulturminnevern og kulturturisme.

Til toppen