Nok en elev smittet ved KKG i Kristiansand

19. februar: - I ettermiddag fikk vi beskjed fra kommunens smittesenter at ytterligere en av våre elever har testet positiv for Covid-19. Skolen har tidligere denne uken hatt to andre tilfelles. Denne gangen er det 66 elever (hvor av de fleste fra Vg3) og 6 ansatte som har blitt bedt om å gå i karantene, det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

- Noen har sist hatt undervisning med den aktuelle eleven på tirsdag, andre på onsdag. Karantene varer derfor frem til og med 26.  eller 27. februar avhengig av når medelever var sammen med den smittede eleven, sier Arly Hauge  

- Slik smittesituasjonen er i Kristiansand nå, er skolene våre forberedt på dette. Likevel er det en kjedelig beskjed å måtte gi ved inngangen til vinterferien. Vi oppfordrer alle til å følge de nasjonale smittevernrådene, så vi kan snu den negative utviklingen på Agder generelt og i Kristiansand spesielt, avslutter Arly Hauge.

Til toppen