Nye nettsteder for et nytt Agder

Du vil kjenne igjen tjenestene, men design og menyer er nytt.

Workshop. Foto - Klikk for stort bildeOver 40 medarbeidere er involvert i utviklngen av nye nettsteder. Her fra en workshop på Sam Eyde vgs Eirik Mykland I forbindelse med sammenslåingen av Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune har det både vært nødvendig og ønskelig å utvikle nye nettsteder. Dette gjelder for fylkesadministrasjonen, de fylkeskommunale videregående skolene, nye Fagskolen i Agder, samt SMI-skolene i Arendal og Kristiansand.

Noen endringer vil du umiddelbart legge merke til: Søkefeltet er viet stor plass. Det er lagt vekt på å ha synlige menyer og enkel navigasjon. Det visuelle uttrykket er basert på profilen til Agder fylkeskommune. Du vil finne færre bilder, og flere konkrete informasjonstjenester. Nettsidene skal være naturlige startsteder når du har behov for fylkeskommunale tjenester.

Grafikk: rogkf.no Det siste halve året har rundt 40 medarbeidere fra skoler og fylkesadministrasjon vært involvert i arbeidet med å lage utvikle informasjonstjenester for de nye nettstedene. Det meste av arbeidet har blitt gjort gjennom digitalt samarbeid, supplert med felles arbeidsmøter.

Halve fylkes-Norge får nye nettsteder

Utviklingen av nye nettsteder har vært knyttet til et prosjekt som er nytt i nasjonal sammenheng. De nye fylkeskommunene Agder, Viken, Innlandet, Troms og Finnmark, samt Rogaland fylkeskommune, har samarbeidet tett om tekniske løsninger, grafisk tilpasning og innhold. Dette samarbeidet vil fortsette framover. Prosjektets visjon er å være "like der vi kan, ulike der vi må". Fylkeskommuner har mange fellesnevnere. Du vil derfor finne mange likhetstrekk mellom de respektive nettstedene som er med i prosjektet.

Noen nøkkeltall for fellesprosjektet:

  • 2,6 millioner innbygger i de 5 fylkeskommunene som er med (10 før fylkessammenslåing).
  • 90 000 videregående elever
  • 20 000 fylkeskommunale medarbeidere
  • 155 videregående skoler

(kilde: rogkf.no)

Veien videre

Vi lanserer de nye nettstedene med visshet om at dette bare er starten. Vi vil høre på dere - våre brukere, og vi vil lære. For hver dag som går vil nettstedene levere bedre informasjonstjenester til de målgrupper vi er satt til å betjene. Så skulle det være noe du savner eller ønsker forbedret, så ta kontakt!

Til toppen