Nye rektorer ved de videregående skolene i Agder fylkeskommune

 - I løpet av de siste månedene er det flere skoler som har fått ny rektor. Noen er tidligere ansatte som har byttet jobb, andre er helt nye i Agder fylkeskommune.  Uansett ønsker vi de velkommen og takker samtidig de som har hatt disse stillingene tidligere og særlig de som i en overgangsperiode har steppet inn og «holdt fortet» til ny leder har kommet på plass. Det vitner om mange dyktige medarbeidere i vår organisasjon at dette har vært gjort så sømløst i disse tider, forklarer Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.

 • KKG:
  Gunvor Birkeland er nå blitt rektor. Hun har tidligere vært assisterende rektor på skolen og har det siste året vært konstituert rektor.
 • Tangen vgs:
  Stein Kristian Dillevig er ansatt som rektor, og begynte i begynnelsen av november. Han kommer fra rektorstillingen på Edvard Munchs videregående skole der han har vært siden 2016.
 • Dahlske vgs:
  Gunhild Espeset er nettopp ansatt som rektor. Hun jobber nå som avdelingsleder på Lillesand vgs og har blant annet jobbet som rektor på Landvik skole i Grimstad.
 • Søgne vgs:
  Anita Ingebrigtsen Fredriksen er begynt som rektor etter høstferien. Hun kommer fra Dahlske vgs og jobbet der som assisterende rektor.
 • Tvedestrand vgs:
  Turid Tveit er konstituert rektor. Hun har opprinnelig stillingen som assisterende rektor. (Rektor Line Marie Poppe har permisjon fra stillingen, og er nå engasjert i fylkeskommunens veilederteam)
 • Setesdal vgs:
  Jens Petter Røed er ny rektor etter at Birgit Atteskog ble pensjonist i sommer. Han kom fra stilling som assisterende rektor ved samme skole.
 • Vennesla vgs:
  Rektor Thorkild Haus pensjoneres fra nyttår. Ansettelsesprosess etter ny rektor er startet.
Til toppen