Omfattende karantene for elever og ansatte i Arendal

3. mars: - Det er oppdaget covid-19 smitte ved Arendal vgs, avdeling Barbu. Viruset er påvist å være mutert variant. På grunn av den pågående smittesituasjon i Arendal kommune med mutert virus har kommuneoverlegen nå funnet det nødvendig å gjøre vedtak om familiekarantene fra dags dato, forklarer Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning. 

- Vedtaket gjelder for personer som på ulike måter har hatt kontakt med personer som kommer fra husstander der det er påvist mutert virus. Ved Arendal videregående skole avdeling Barbu innebærer dette at 147 elever og 16 ansatte OG de som bor sammen med disse, alle må i karantene. I første omgang gjelder karantene frem til og med 7. mars. Kommunen vil vurderer en evt forlengelse. Dersom karantenen forlenges, vil de det gjelder få nærmere beskjed, sier Hauge.

Får også følger for Sam Eyde vgs 
- Sam Eyde videregående skole har ingen i direkte karantene, men har noen som vil måtte gå i familiekarantene, som følge av det pågående smitteutbruddet. Sam Eyde vgs har hele denne uken hatt forsterket smittetiltak og vil fortsette med det videre, sier Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

Svært alvorlig
- Vi ser svært alvorlig på dette og vil følge opp det kommuneoverlegen nå meddeler. I kveld har vi sendt ut informasjon om smitte ved Arendal vgs, med informasjon om å gå i karantene både for den det gjelder OG husstandsmedlemmer. Så informerer vi også gjennom skolens og fylkeskommunens kanaler. Samtidig bistår ansatte ved Arendal vgs kommunens smittevernteam med den oversikt som skolene har over undervisning og nærkontakter. Det forklarer en alvorlig Arly Hauge.

Mutert virus
Videre sier Arly Hauge, - Fra kommuneoverlegen i Arendal kommune har vi fått følgende beskjed, nå i kveld: Det er dokumentert at mutert virus er vesentlig mer smittsomt enn det vanlige virusvarianten, og det er derfor avgjørende å sørge for at personer som har hatt kontakt med personer fra husstander der denne virusvarianten er påvist, blir satt i karantene. Dette har ved tidligere utbrudd vist seg å være et svært effektivt tiltak for å hindre spredning av viruset. Karantene er et inngripende tiltak for den/de det berører. Etter kommuneoverlegens vurdering er imidlertid risikoen ved mutert virus og belastningen for samfunnet som helhet større dersom man ikke lykkes med å slå ned et utbrudd på et tidlig tidspunkt. Konsekvensen kan da bli at skoler og barnehager går over til rødt nivå, og at samfunnet for øvrig stenges ned i stor grad. Det å pålegge familiekarantene vurderes derfor som tiltak som står i rimelig forhold til de fordelene som oppnås gjennom dette.

Til toppen