Oppstart etter vinterferie

27. februar: - Vi nærmer oss skolestart. Så langt er det gult tiltaksnivå som er hovedregelen for skolene. Det vil si at skolene stort sett fortsetter slik de slutte før vinterferien. Smittetrykket er litt ulikt på Agder og vi er i fortløpende dialog med kommunene som er ansvarlig for smittevernbestemmelser.  Det sier Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning. 

- Vi hadde en krevende inngang til vinterferien og et stykke ut i vinterferien. Til sammen 15 smittesituasjoner har ført til at om lag 600 elever og 70 ansatte har fått karantene. Dette har vært krevende for de det gjelder, men også for de 7 skolene som er blitt berørt, sier Arly Hauge.

Skoleskyss
- På det nåværende tidspunkt går skoleskyss slik det var før vinterferien. Det er særlig i Kristiansand at vi er forberedt på at kommunen kan endre nivå fra gult til rødt. Men vi starter mandag på gult nivå. I Kristiansand har kommunen oppfordret alle til å bruke munnbind på buss. De som ikke har munnbind kan få det utlevert ved våre servicekontor, forklarer Hilde Bergersen hos AKT.  (hold deg oppdatert på www.akt.no)

Gult nivå på skolene
For de fleste skolene er det ordinært opplegg på gult nivå. De skolene som avviker fra dette kan du se under. Sjekk også ITs for nærmere beskjed fra din skole, oppfordrer Arly Hauge.

Arendal kommune
Enkelte klasser med ved Sam Eyde starter med digital opplæring. Detter er først og fremst klasser med mange tilreisende elever.

Kristiansand kommune
Etter avtale med kommunen skal samtlige skoler starte opp på gult nivå. Fremdeles er situasjonen uavklart og det er høy smitte i kommunen. Nye tiltak fra kommunen vurderes fortløpende. Det forventes at kommunen kommer med en oppdatert vurdering mandag eller onsdag til uka.

Tvedestrand kommune
Skolen starter opp på gult tiltaksnivå, men må være forberedt på raskt å gå over til rødt tiltaksnivå grunnet siden smittesituasjonen er uavklart.

Fagskolen i Agder
Hele skolen starter opp med digital opplæring

Øvrige kommuner
Skolene starter opp på gult nivå. Vi gjør samtidig oppmerksom på at Sirdal vgs starter sin vinterferie denne uken og følger således opp oppstart om en uke. 

Til toppen