Over 150 deltakere på "Fagfolk for fremtiden"

Kompetanseforum Agder arrangerte konferansen "Fagfolk for fremtiden" i Kristiansand denne uken.

Klikk for stort bildeChristiane og Anne 

Denne gangen sto rekruttering til yrkesfag på agendaen til Kompetanseforum Agder. - Vi ville prøve ut en hybrid løsning med en kombinasjon av sending fra studio og digitalt og fysisk gruppearbeid, sier Siv Hemsett, leder for arbeidsgruppen i Kompetanseforum Agder.  Det ser ut til å ha fungert veldig greit, og engasjementet var stort. Over 150 deltakere fra arbeidsliv, opplæringskontor, skole og politikk bidro på ulikt vis. - Nå skal arrangørene, som representerer hele spekteret i arbeidslivet, ta tak i konkrete innspill og gjøre ord om til handling, sier Anne Klepsland Simonsen fra NHO. Hun ledet samlingens programkomité og er forøvrig og leder for Yrkesopplæringsnemda i Agder.

Les mer her

Kompetanseforum Agder er etablert som en åpen nettverks- og samarbeidsarena for regional kompetansepolitikk generelt og oppfølging av Kompetansestrategi Agder 2030 (PDF, 982 kB) spesielt. Målgruppen er aktører fra hele arbeidslivet. Målet er god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i Agders arbeidsmarked. Forumet skal belyse og forsterke eksisterende satsinger og tiltak og samtidig være en regional arena for samskaping og innovasjon.

Til toppen