Populær mattelærer vinner prestisje-pris

I dag ble det kunngjort at Anne Seland, mattelærer ved Flekkefjord videregående skole tildeles Holmboeprisen 2020. Det er Norsk matematikkråd som tildeler Bernt Michael Holmboes minnepris.  Prisvinneren beskrives som en svært dyktig, grundig og engasjert lærer, med en uvanlig stor arbeidskapasitet.

-Dette kom litt som et sjokk – men det er stort, sier prisevinneren selv. Under en virtuell samling takket Anne Seland for prisen og sa videre at hun viste hun var nominert, men trodde aldri hun ville få prisen. Hun takket skolen for at de nominerte henne og Norsk mattematikkråd for tildelingen.

-Vi er kjempestolte av deg og lover stor fest når ting er mer tilbake til normalt, sa rektor Tor-Inge Rake da han overrakte en stor bukett blomster.

Avdelingsleder Juliane Sand Bakken, var den som hadde sendt inn nominasjonen og sa det var en velfortjent pris: - Du har et stort engasjement for hver enkelt elev, der de står faglig, enten de elsker matematikk, men også for de som sliter i faget. Du lager opplegg tilpasset den enkelte. Du er flink til å .dele med kolleger. Du er en lærer med svært stor arbeidskapasitet. Du er kreativ, innovativ og nysgjerrig. I tillegg til engasjement ditt ved skolen har du mye utenfor også. Du jobber med eksamen for Udir, underviser ved Universitetet i Bergen med etterutdanning for mattelærere og du er leder for fagforumet i Agder, for å nevne noe. Vi er kjempetakknemlig for å ha deg ved skolen – du er en fryd å jobbe med og fortjener virkelig denne prisen, avsluttet Juliane Sand Bakken

Juryens begrunnelse for tildelingen:

Anne Seland har en helt spesiell evne til å løfte og stimulere elevene sine. Dette gjelder både de som strever med faget, og elever som ønsker nye og større utfordringer. Dette oppnår hun gjennom å legge vekt på forståelse fremfor pugging av løsningsalgoritmer, og gjennom bruk av rike problemløsningsoppgaver. Anne Seland underviser både på yrkesfag og i programfag som R1 og R2, og elevene hennes opplever matematikkfaget som meningsfullt og spennende.

Vinneren av årets Holmboepris er alltid på jakt etter nye undervisningsmåter som kan gi elevene en dypere forståelse av sammenhenger i matematikkfaget. Atle Selberg har sagt at det viktigste i matematikken er å oppdage mønstre og systemer og å se sammenhenger. Dette er noe som i stor grad preger undervisningen til Anne Seland. Elevene lærer for eksempel mønstergjenkjenning og generalisering gjennom å utforske og finne fram til formler for antall flytt i Hanois tårn, og gjennom andre oppgaver som stimulerer algoritmisk tenking. Hun er opptatt av at elevene skal bli gode problemløsere, og lar dem gjerne jobbe i skiftende tilfeldige grupper, i tråd med teoriene til Peter Liljedahl. Dette er noe som bidrar til engasjement og et stort læringstrykk.

Anne Seland er fagkoordinator i matematikk på Flekkefjord videregående skole, og blir opplevd som en stor inspirasjonskilde og ressurs for kollegene sine. Hun har utviklet egne kartleggingsprøver i matematikk og har holdt kurs i m.a. Python-programmering for lærerne på egen skole. I mange år har hun arrangert sommerkurs med gode resultater for elever som trenger bestått i 1P-Y for å få fagbrev.

Anne Seland er også en svært aktiv og respektert bidragsyter utenfor egne klasser og egen skole. Hun er leder av eksamensnemnden i Utdanningsdirektoratet for fellesfagene i matematikk og er med på å lede sensorskoleringen i disse fagene. Hun har holdt en rekke kurs i m.a. problemløsning og Python-programmering rundt om i landet, og har også holdt foredrag om den norske eksamensordningen på konferanser i utlandet. Prisvinneren underviser i tillegg lærere som tar etterutdanning ved Universitetet i Bergen, og får der svært gode tilbakemeldinger fra studentene.

Anne Seland blir omtalt som en meget dyktig matematikklærer med et eget blikk for hva hver enkelt elev trenger.

Om prisen

Formålet med Holmboeprisen er å fremme og belønne god undervisning i matematikk. Dette skjer ved å utdele en årlig pris til en eller flere matematikklærere eller et matematikkmiljø i norsk grunnskole eller videregående skole. En del av prisbeløpet vil gå til prisvinnernes skole for å brukes på tiltak knyttet til undervisning i matematikk.

Les mer om prisen her.

På grunn av Korona-situasjonene, vil prisen deles ut i 2021, samtidig som prisen for 2021 deles ut, det opplyser Norsk mattematikkråd.

Klikk for stort bildeRektor Tor-Inge Rake gratulerer Anne Seland med prestisjefylt mattematikkpris. Kim Ronny Røynestad  

Til toppen