Regjeringens regionreform for kulturfeltet stoppes

Det ble i dag klart at endringene for kulturlivet, likevel ikke gjennomføres.  – Basert på den omfattende dialogen vi har hatt med regionene og med de ulike institusjonene, så har vi kommet frem til at vi ikke går videre med forslag til regionreform på kulturområdet, Det sa kulturminister Abid Raja i dag til NRK. Overføring av en rekke kulturoppgaver, ble foreslått i kulturmeldingen i 2018, som en del av regionreformen.

"Vi tar avgjørelsen til etterretning. Agder fylkeskommune skulle gjerne påtatt seg den styrket oppgaven for kulturlivet, som lå i regionreformen. Når det når ikke blir slik, så er vi fortsatt ambisiøse på kulturens vegne og vil  jobbe videre for de beste vilkår for kulturen på Agder. Akkurat nå ser vi på hvordan vi kan bidra til en sterkt koronarammet-sektor." Sier Arne Thomassen, fylkesordfører i Agder.

Også Kristin Tofte Andresen, fylkesdirektør for næring, kultur og kulturminnevern, tar informasjonen til etterretning. «Men det må være lov å si at det har vært satt i gang et relativt stort reformarbeid fra departementets side som nå ser ut til å ha rent ut i sanden og det er jo tankevekkende. Nå konsentrer vi oss om arbeidet med å se på hvordan vi best kan støtte kulturlivet i regionen i lys av Kovid-19, avslutter Andresen.  

Til toppen