Resset blir ny leder av tannhelsetjenesten

Svein Resset blir ny leder av tannhelsetjenesten fra 6. april 2021. Han kommer fra stilling som enhetsleder i Kristiansand kommune. Med Svein på laget får vi en meget erfaren, ydmyk, lyttende og tydelig leder, forteller Vegard Nilsen, fylkesdirektør for folkehelse.

Svein Resset er utdannet sykepleier og har i tillegg en mastergrad i kommunal ledelse. Svein har ca. 20 års ledererfaring blant annet fra tidligere Søgne kommune der han har vært både enhetsleder og kommunalsjef. I dag jobber han som enhetsleder i Kristiansand kommune.

Tannhelsetjenesten i Agder består av ca. 200 årsverk ved til sammen 18 klinikker. Til sammen behandler de om lag 50 000 pasienter hvert år. Primærgruppene som den offentlige tannhelsetjenesten har ansvar for er barn og ungdom, psykisk utviklingshemmede, eldre og kronisk syke på institusjon, rusavhengige i institusjon og personer som mottar hjemmesykepleie.

Til toppen