Rettelse i sak om NAV-ombud

I fylkestingets sak 21/06141 om etablering av NAV-ombud i Agder fylkeskommune står det at bakgrunnen for vedtaket var en interpellasjon i budsjettbehandlingen 2019. Dette er ikke riktig.

Saken har sin bakgrunn i fylkestingets sak 29/19 - Agder fylkeskommunes økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 der posisjonens forslag «Fylkestinget ønsker å etablere et NAV-ombud. Fylkesrådmannen utarbeider en sak med organisering og mandat» ble vedtatt. 

I samme fylkesting ble NAV-ombud også tatt opp som interpellasjon fra Vidar Kleppe. Fylkesordfører svarte da at «Som fylkesordfører i Agder mener jeg at innføring av NAV ombud er en sak for nasjonale myndigheter i første omgang, men posisjonen i Agder fylkesting har lagt inn dette i budsjett. Støttes av fylkesordfører».

Link til protokoll

Til toppen