Samarbeidsavtale med NAV om utdanning og arbeidsliv

Et samarbeid mellom Agder fylkeskommune og NAV skal sørge for at flere kommer i arbeid og sørge for at flere fullfører videregående skole. 

Klikk for stort bildeNAV og Agder fylkeskommune skal samarbeide om utdanning og arbeidsliv.  

– Vi trenger å samordne oss bedre både på system og individnivå! En samarbeidsavtale som dette vil bidra til at vi snakker bedre sammen om hvordan vi kan bruke tilgjengelige ressurser i NAV og i fylkeskommunen, sier Marianne Lorentzen som har koordinert arbeidet i Agder fylkeskommune.

God tilgang på kompetent arbeidskraft

Agder fylkeskommune og NAV signerte nylig en avtale som danner grunnlag for felles strategiutvikling og samarbeid innen utdanningsområdet i Agder.

Fylkeskommunen leverer utdanningstjenester innenfor videregående opplæring og fagskoleutdanning. NAV Agder jobber for at arbeidsrettede tiltak i regi av NAV i størst mulig grad er tilpasset læreplanmål fra videregående opplæring og markedets behov

– Sammen skal vi bidra til å gi arbeidslivet god tilgang på kompetent og relevant arbeidskraft, sier Lorentsen.

Effektiv samordning av virkemidler skal sikre at flere inkluderes i arbeidslivet og får gjennomført videregående skole. NAV Agder og Agder fylkeskommune har ansvar for å utvikle og gjennomføre gode løsninger for de dette gjelder.

– Vi må tenke langsiktig og sørge for å inkludere så mange som mulig i arbeidslivet, sier Lorentsen.

Samarbeidsavtalen tar utgangspunkt i målene i Regionplan Agder 2030.

Avtalen inneholder en åttepunkts liste med målsettinger:

  • Flere i arbeid
  • Økt inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet
  • Samordnet oppfølging av unge som faller ut av videregående opplæring
  • Øke antall unge og voksne som fullfører og består videregående opplæring, herunder å øke antall som oppnår vitnemål, fag-/svennebrev eller kompetansebevis.
  • Øke antall som tar fagskoleutdanning
  • Tilby gode karriereveiledningstjenester til befolkningen på Agder
  • Effektiv ressursbruk gjennom offentlig-offentlig samarbeid
  • Samordnet innsats innenfor statistikk og analyse som grunnlag for felles kompetanse og kunnskap

Fra teori til praksis

– Vi har etablert et arbeidsutvalg som møtes fast hvert kvartal med representanter fra både NAV og Agder fylkeskommune. Her er det handlingsplanen og konkretisering av samarbeidet som gjelder, forklarer Lorentzen.

Ti års varighet

Samarbeidsavtalen gjelder for perioden 2020 til 2030. Den evalueres hvert andre år og revideres ved behov.

Avtalen er signert av Elisabeth Blørstad, direktør i NAV Agder og Tine Sundtoft, fylkesrådmann i Agder fylkeskommune.

 

For mer informasjon om samarbeidsavtalen eller handlingsplanen kontakt:

Til toppen