Samling 4. september 2019: Utfordringer innen helse- og omsorg

4. september 2019 gikk samling nr. 2 i Kompetanseforum Agder av stabelen. Tema denne gang var utfordringer rundt fremtidige kompetansebehov i helse- og omsorgssektoren. E-helse og velferdteknologi var dermed og et viktig tema.

Over 50 aktører fra hele arbeidslivet var samlet i Arendal

Deltakerne fikk kjennskap til tall og fakta rundt sysselsetting, befolkning og reelle kompetansebehov i offentlig sektor. Spørsmålet om hvorvidt helse- og omsorgsektoren evner å ta i bruk tilgjengelige kompetanseressurser ble belyst fra flere sider. Etter lunsj stilte vi spørsmål om utdanningsaktørene utvikler kunnskap arbeidslivet faktisk etterspør. Dagens siste tema handlet om e-helse og velferdsteknologi, som en sentral del av løsningen på utfordringene. Som på første samling i mars, deltok prosjektleder for Agder fylkeskommune Tine Sundtoft på samlingen. I sin velkomsthilsen ble globale trender, målsettinger og utfordringer adressert, og særlig aktuelt er bilde som visualiserer økonomisk bærekraft i Agder: I 2040 vil 21,8 % av våre innbyggere være over 66 år (mot 14,8 % i dag).

Klikk for stort bildeTema helse og omsorg, velferdsteknologi Kirsti Gravdahl

Tallet på innbyggere i arbeidsfør alder vil samtidig være redusert til 57,9 % av befolkningen. Med andre ord kommer samfunnet til å ha en utfordring om vi ønsker å opprettholde velferden på samme nivå som vi har i dag.

  

Til toppen