Sju stipend til kunstnere fra Agder

2. september: Agder fylkeskommune har i dag vedtatt å dele ut sju stipend for kunstnere: ett Agderstipend, to arbeidsstipend, tre kunstnerstipend og ett etableringsstipend. Stipendene har som formål å gi kunstnere muligheter for kunstfaglig utvikling og arbeid med større prosjekter.

Agderstipendet (på kr 250 000) 2020 for profesjonelle kunstnere tildeles: Rolf Gupta (dirigent og komponist), Kristiansand  

Agderstipendet er på kr 250 000. 
Agderstipendet 2020 for profesjonelle kunstnere tildeles: 
Rolf Gupta (dirigent og komponist), Kristiansand  

Rolf Gupta (f. 1968) bor og arbeider i Kristiansand. Gupta gjorde seg tidlig bemerket som en fremragende dirigent og komponist. Han ble uteksaminert som kantor fra Agder Musikkonservatorium bare 17 år gammel. Senere studerte han orkesterledelse ved Sibelius Akademiet i Finland. Gupta har vært professor ved UiA siden 2012. Han var dirigent for KORK (2003-2005) og Kristiansand Symfoniorkester (2005-2013). Gupta er gjestdirigent ved flere norske og internasjonale symfoniorkestre.

I tillegg til å være en ettertraktet dirigent, er han en anerkjent komponist innen samtidsmusikk. Gupta har vært aktiv som komponist siden slutten av 1980-tallet.Agderstipendet er relatert til hans komponistvirksomhet.

I stipendperioden er midlene tenkt benyttet i forbindelse med arbeidet med flere komposisjonsprosjekter, som et verk knyttet til åpningen av kulturskolen Knuden i 2021, et ønsket korverk av Kristiansand Domkor, Oslo Filharmoniske Orkester har vist interesse for et verk der dirigenten selv er solist, han vil skrive en elektronisk remix versjon 2.0 av sitt oratorium Jordens sang (2019) og utarbeide en orkesterversjon av deler fra oratoriet m.m.

Stipendmidlene gir muligheten til faglig fordyping, forskning og produksjon over en lengre tidsperiode. Søknaden vitner om en imponerende merittliste og et overbevisende engasjement.    

 

Arbeidsstipendet er på a` kr. 150 000 og det deles ut to stipend.
Arbeidsstipend 2020 for profesjonelle kunstnere tildeles: 
Stein Austrud (musiker og musikkprodusent), Mandal,
Ida Fugli (scenekunstner), Kristiansand

Stein Austrud (f. 1969) bor og arbeider på Skjernøy i Mandal. Austrud ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo med piano som hovedinstrument, men har senere utviklet seg til en multimusiker som spiller en hel rekke mer alternative instrumenter. Han er en profilert musiker komponist og musikkprodusent og jobbet med utallige artister, blant annet band som Oslo Groove Company, D’Sound, Lava, Kork og Mary Boine band,. I tillegg han jobbet med div bestillingsverk, forestillinger og audiovisuelle prosjekter.

For Austrud vil et arbeidsstipend sikre større muligheter til å utvikle, iverksette og ferdigstille pågående prosjekter. Digital audiovisuell formidling og interesse for andre musikkulturer er viktig i denne prosessen. Fra sitt musikkstudio i Mandal og et familiested i Åseral, ønsker han å kunne utvikle nye konsepter, også utstillinger og konserter.

Han vil også produsere det tredelte soloprosjektet Stein Austrud & The Singing People, en tredelt plateutgivelse. Han vil også kunne jobbe med sitt solo liveprosjekt, en audiovisuell forestilling. I sentrum for dette prosjektet er hans enorme samling av instrumenter.

Han vil også fordype seg videre i Samisk musikk, som har jobbet med siden begynnelsen av 90-tallet. Han har vunnet flere priser i utlandet for sine samiske prosjekter. 

Stipendet gir muligheter til arbeidsro og inspirasjon til å videreutvikle seg som musiker og komponist. Austrud er en markant og viktig skikkelse i det profesjonelle musikkmiljøet i Agder. 

 

Ida Fugli (f.1980) er fra Fetsund, men er bosatt i Kristiansand. Hun er utdannet skuespiller og teaterpedagog med mastergrad fra Dell’ Arte International School of Physical Theatre i California. Fugli har jobbet som førstelektor i teater ved UiA siden 2009. Hun har bred erfaring fra nasjonale og internasjonale teater- og utdanningsinstitusjoner. Videre har hun vist performancer på blant annet Sørlandets Kunstmuseum og Kristiansand Kunsthall. 

Stipendbeløpet skal brukes til å opprette et teaterensemble i Kristiansand. I 2012 grunnla hun plattformen Flux Manøver som produserer performance, dansefilm, foto, videoinstallasjoner eller teaterforestillinger. Fugli utmerker seg på tvers av kunstuttrykk med et skråblikk på samfunnsaktuelle problemstillinger. Hun ønsker å endre Flux Manøver til et ensemble bestående av 5 profesjonelle medlemmer. Midlene er øremerket leie av lokaler der faste teaterøvelser og kunstnerisk kvalitet står i sentrum. Det visuelle aspektet, en ny nettside og en bærekraftig profil vil bli vektlagt. Endringen omhandler oppbygging av en modell med produksjon av forestillinger over tid med langsiktige mål. Stipendet bidrar til å realisere en etablering av et teaterensemble samtidig som det styrker scenekunstmiljøet i regionen.

 

Kunstnerstipendet er på a` kr. 50 000 og det deles ut tre stipend.   
Kunstnerstipend 2020 for profesjonelle kunstnere tildeles:
Razan Akramawi (billedkunstner), Arendal 
Gunnhilde Høyer (billedkunstner), Arendal 
Tomos Young (scenekunstner), Kristiansand

Razan Faisal Kamel Akramawi (f.1988) er født i Al-Quds (Jerusalem) i Palestina, og bor og arbeider på His i Arendal. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og Det internasjonale kunstakademiet i Ramallah. Akramawi jobber med perfomance og fotografi der hovedvekten ligger på eksperimentering og utforskning av ideer, prosesser og materialbruk i det offentlige rom.  

Stipendet skal brukes til arbeidet mot en kunstutstilling som er basert på en joghurtglasskrukke. Den ble funnet i byen Nablus i Palestina. Glasskrukkene er velkjente gjenstander for gjenbruk i Midtøsten. Akramawi ønsker å fortelle krukkens historie. Glasskrukkens historier henviser til temaer som resirkulering, reise, migrasjon, minner, svakhet eller styrke. Nøkkelordet er "Made in Palestine" som stiller spørsmål om en nasjonal industri i forfall. Et kunstnerstipend vil kunne motivere henne til å fortsette en profesjonell kunstnerkarriere i Agder. 

Gunnhilde Høyer (f. 1983) bor og arbeider i Kolbjørnsvik i Arendal. Hun er utdannet master i kunstfag fra Kunsthøgskolen i Oslo. Høyer arbeider hovedsakelig med maleri og grafikk som utvikler seg over tid på naturens premisser.

Stipendbeløpet skal benyttes til innkjøp av tekniske tjenester, verktøy og materialer. Spesielt gjelder dette for å videreutvikle pågående kunstprosjekter. Environmental Residue (2013 -) er en serie med friluftsmalerier som utendørs vil endre seg over tid, i beholdere fylt med vann, pigment og papir eller lerret. Beholdernes pigmentblanding avtegner visuelle felter på lerretet. I prosjektet Tracing Sea (2014-) jobber hun med avtrykk av bølger. Et ferdig bilde viser aktivitet på havet og får tittel etter værforholdene. Et stipend bidrar til gi Høyer tid til å arbeide med kunstproduksjon og formidling.   

Tomos Warrington Young (f. 1986) er født i Storbritannia og oppvokst i Frankrike. Young flyttet til Kristiansand i 2018. Han fullførte sin bachelorgrad i dans og musikkteater på Doreen Bird College i London i 2007 og tok en master fra Craf2s i Frankrike og studier i scenekunst på Laban Conservatoire i London i 2009. Han har arbeidet som  dansepedagog og koreograf ved ulike nasjonale og internasjonale dansekompanier. Han kom til Kristiansand for å jobbe på Kilden. Arbeidsperioden der er over, men han ønsker å fortsette sin dansekarriere i Norge.

Young søker kunstnerstipend gjennom to prosjekter. Det første prosjektet Me, Myself and I er en kort danseteaterfilm hvor Covid-19 situasjonen danner rammene rundt forestillingen. Den fokuserer også på dans for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet I can’t Bear It er et internasjonalt samarbeidsprosjekt som utvikles via internett og kortfilm. Begge prosjektene skaper en tverrfaglig krysning mellom digital kunst, film, teater og dans. Young er en viktig bidragsyter til det profesjonelle scenekunstmiljøet i Agder.   

 

Etableringsstipendet på kr 50 000 tildeles en kunstner som etablerer virksomhet i Agder. 
Etableringsstipend 2020 for profesjonelle kunstnere tildeles: 
Kamilla Langeland (billedkunstner), Gjerstad

Kamilla Langeland, billedkunstner

Kamilla Langeland (f. 1989) er født i Kongsvinger, men bor og arbeider i Gjerstad. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Langeland arbeider med fotografi, maleri og skulptur. Tematikken er virkelighetsforståelse, uforutsigbarhet og naturen som subjekt. Hun har deltatt på en rekke kunstinstitusjoner og gallerier nasjonalt og internasjonalt.  

Langeland søker om økonomisk støtte til å etablere et atelier ved et lite småbruk i Gjerstad i samarbeid med kunstnerkollega Sjur Eide Aas. Stipendmidlene skal benyttes til innkjøp av byggematerialer til atelieret samt materialer til kunstproduksjon. Atelieret vil i perioder fungere som galleri for deres felles kunstnerdrevne Hypha-prosjekt. Navnet er en engelsk oversettelse av ordet 'hyfer' som er det trådlignende nettverket til sopp. På galleriet vil de også satse på nyetablerte kunstnere og kunstnere som fortjener større offentlig oppmerksomhet. Stipendet vil gi større økonomisk handlingsrom til etablering av et atelier og galleri for samtidskunst i Agder.   

 

Kontaktperson:

Anne Tone Hageland, Avdelingsleder Kultur, idrett og frivillighet
Mobil: +4797573239, e-post: Anne.Tone.Hageland@agderfk.no

Til toppen