Skolene åpner i neste uke

8. mai 2020: De videregående skolene i Agder åpner for alle trinn i løpet av uke 20. – Elevene vil få informasjon fra sin skole minst 24 timer før skolen åpner for undervisning, sier Tine Sundtoft, fylkesrådmann i Agder fylkeskommune.

Torsdag 7. mai 2020 la regjeringen frem sin plan og justering av koronatiltak. I løpet av neste uke skal alle grunnskoler og videregående skoler i Norge åpne for alle trinn.

- Åpning forutsetter at den enkelte skole kan følge kravene til smittevern. De videregående skolene vil trenge noe ulik tid på å forberede åpningen ut fra lokale forhold. Alle skolene vil imidlertid åpne mellom 11. og 15. mai, sier Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning i Agder fylkeskommune.

Elevene vil bli varslet om skoleåpningen via kanaler som itslearning, skolenes nettsider og sms.

Lokale tilpasninger
I regjeringens pressemelding kommenterer kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) skoleåpningen slik:

– Alle de helsefaglige rådene vi har fått tilsier at det er trygt å gjenåpne skoler for resten av elevene nå, så lenge smittevernreglene blir fulgt. Det kan bety at ikke alle elevene kan være på skolen samtidig, men det er viktig at skolene strekker seg langt for å gi et godt skoletilbud, sier Melby.

I forbindelse med skoleåpningen har regjeringen 7. mai oppdatert «Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020».

Regjeringen åpner for at det kan være behov for å gjøre lokale tilpasninger ved skolene. Smitteverntiltakene gjør det vanskelig å drive som normalt, fordi de blant annet må bruke mer areal enn skolene vanligvis gjør. Det er rom for å gjøre lokale tilpasninger, for eksempel ved bruk av alternative lokaler, uteskole, delvis digital opplæring og at ikke alle elever er tilstede samtidig, for å redusere belastningen på skolene og kollektivtrafikken.

– Fylkesrådmannen vil nå sette noen føringer for skolene som en videreføring av de nasjonale rammene. Deretter ligger det innenfor skolens handlingsrom å gjøre lokale tilpasninger som sikrer et godt og trygt skoletilbud, sier Hauge.

God avstand på skolebussen
Fylkeskommunen er nå i dialog med Agder kollektivtrafikk (AKT) for å bidra til at kollektivtrafikken kan avvikles i tråd med Folkehelseinstituttets smittevernregler. Hovedregelen her er at kun halvparten av passasjerkapasiteten i transportmiddelet skal benyttes for å oppnå tilstrekkelig avstand mellom passasjerene.

– Noe av det aller viktigste vi kan tilby våre passasjerer er trygghet. Vi forsøker å ivareta smittevernregler om bord ved å merke av hvor på bussen de kan sitte for å holde riktig avstand. Samtidig har vi forsterket renholdet om bord. Imidlertid er det svært viktig å understreke at vi nå kjører busser med halv kapasitet. Derfor oppfordrer vi sterkt om at alle som har mulighet til å sykle, gå, eller komme seg til skolen på annet vis, gjør dette, sier Siv Wiken, administrerende direktør i AKT.

– Alle elever på skoler i Agder fylkeskommune skal likevel få et regelmessig og godt tilbud fra neste uke. Skolene skal gi opplæring i smitteverntiltak. Det viktigste elevene må huske er å holde minst en meter avstand til andre, vaske hendene og å holde seg hjemme ved luftveissymptomer, sier Hauge.

Til toppen