Smittevern på de videregående skolene og om gult eller rødt nivå

-Smittevernarbeidet mot korona er som et maraton. Vi merker at det er vanskelig å holde «trøkket opp» over tid. Derfor er det viktig å understreke at de smitteverntiltakene som vi har satt inn i skolene, ser så langt ut til å virke godt – så sant de følges! Nå ber vi elever, foresatte og ansatte bidra til at vi orker å stå i dette videre. «Det virker dere – derfor må vi orke det videre», oppfordrer Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning, som også takker alle som bidrar.

Smittetiltak ser ut til å virke
Vi har en rekke smitteverntiltak på alle skolene som vi følger. Så langt viser erfaringer fra Agder at det vi gjør virker og at smitte i liten grad skjer i skolene. Dette er også samsvarende med Folkehelseinstituttets(FHI) siste rapport (uke 45) der det skrives at kun 1% av de videregående skolene i Norge i oktober hadde smitteutbrudd med mer enn tre tilfeller.

Se oversikt i bildet nedenfor som viser smitte registrert blant en rekke yrkesgrupper inkludert lærer ved vgs. FHI mener at det ikke er «grunnlag for å hevde at lærere og ansatte i skolesektoren er mer utsatt for koronasmitte enn den voksne befolkningen for øvrig».

Du kan også les mer om dette her: Forskningsfunn: Mer covid-19 i noen yrkesgrupper

Klikk for stort bildeFra korona-rapport fra FHI uke 45  

Her kan du lese hele FHI sin rapport.

God dialog med kommunene og deres smittevernpersonell
Det er kommunehelsetjenesten som har smittevernkompetanse og som kan konsulteres ved spørsmål om organisering og tiltak. Skolene og fylkeskommunen har en veldig god dialog med kommunehelsetjenesten i kommunene på Agder.

Det er også smittevernmyndighetene i den enkelte kommune, som bestemmer hvilket nivå tiltakene skal ligge på i henhold til trafikklysmodellen (grønt, gult eller rødt). I dag ligger skolene på gult nivå dersom ikke smittevernsmyndigheter bestemmer noe annet, forklarer Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.

Skolen skal forholde seg til de rammene som er satt i smittevernloven. Det betyr blant annet at:

  • Det er de lokale smittevernsmyndighetene som fastsetter smittevernsnivået på den enkelte skole. Det er ikke skolen/fylkeskommunen.
  • Rødt nivå kan ikke brukes som et forebyggende tiltak.
  • Rødt nivå er ikke det samme som hjemmeskole, «uansett studieretning i videregående skole».

Les mer om dette her: Tiltaksnivå i videregående skole må være i tråd med smittesituasjonen.

Vi er forberedt
-Skolene har en beredskapsplan som viser hvilke tiltak som gjelder for de ulike nivåene (grønt, gult og rødt).  Forskjellen på de tre nivåene gjelder særlig tiltakene for å redusere kontakt mellom personer. Det vil blant annet innebære at om en skole går over på rødt nivå, vil elevene få en skolehverdag som av hensyn til smittevern kan være delt mellom fysisk undervisning på skolen og fjernundervisning. Alle elever, foresatte og ansatte vil få en egen SMS om dette hvis skolen går over på rødt tiltaksnivå. Skolen vil da publisere en egen plan for oppmøte for alle klassene. Det er ekstra viktig på rødt tiltaksnivå at alle elevene følger nøye med på beskjedene som blir gitt på itslearning. Rødt nivå betyr ikke at skolen stenger ned. Det forklarer Arly Hauge og avslutter med oppfordringen om å «oppmuntre og se hverandre – for nå er det kritisk at alle bidrar til å holde smitten nede!

Til toppen