Søkertall fordelt på skole

– Nå har vi kommet i gang med å bearbeide søkertallene for årets inntak og kan presentere søkertall per programområde fordelt på de ulike offentlige videregående skolene i Agder, forklarer Anne Synnøve Sundsteigen, leder for avdeling for inntak og elevtjenester i Agder fylkeskommune.   

Disse er med i søkertallene
– Førsteønsket til søkere med ungdomsrett i Agder, danner hovedgruppen. Men også søkere fra Rogaland og Vestfold og Telemark som er innenfor grenseavtalene er tatt med. På landslinjene, merket med LAD eller LAL er 1. ønsket fra søkere fra hele landet med, det samme gjelder søkere til Sirdal vgs. Det er førsteønsket til ungdomsrettsøkerne som danner grunnlag for evt. justeringer i tilbudsstrukturen, altså hvilket tilbud som skal være tilgjengelig på den enkelte skole. Det vil være en prosess fremover for å se om tilbud må justeres opp eller ned, forklarer Sundsteigen.

Videre behandling 
– Fremover blir det kjørt mange prøveinntak for å se hvordan søkerne fordeler seg. Søkertallene vil bli presentert for skolen, hovedtillitsvalgte, ungdommens fylkesutvalg, yrkesopplæringsnemnda og Hovedutvalg for utdanning og kompetanse nå i mars. Innspill fra denne runden vil bli med i prosessen før endelig forslag til tilbudsstruktur for de offentlige videregående skolene ferdigstilles.

Selv om tallene varierer fra skole til skole, kan vi se tendenser på hvilke programfag som er populære. Så er det viktig å presisere at dette ikke er det endelige antallet. Tilbudene som gis skal til syvende og sist vedtas av politikerne i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27. april. Da vil det bli avklart hvilke tilbud som opprettholdes og hvilke tilbud som trekkes som følge av svak innsøking, sier Sundsteigen.  

Når får eleven svar på søknad? 
– Hovedinntaket blir kjørt i begynnelsen av juli. På Agder har vi tradisjon for at svært mange får oppfylt førstevalget sitt og om lag 90 % har de siste årene kommet inn på førstevalget. Når ungdommene har svart, kjøres det et suppeleringsinntak. Skolene får beskjed om hvilke elever som kommer til dem i slutten av juli, avslutter Anne Synnøve Sundsteigen.  

PDF med oversikt over søknad til den enkelte skole. (PDF, 725 kB)

Til toppen