Sommerens tilskudd hos Agder fylkeskommune

Fire motiverte unge kickstarter karrieren med sommerjobb i Agder fylkeskommune. De skal dypdykke i ulike datakilder og bidra med ny innsikt.

Fire personer. Foto. - Klikk for stort bildeFra venstre: Berit Høisen, Kent Hjalmar Olsen, Camilla Martine Lien og Caroline Wergeland Lofthus. Helene Vedal, Agder fylkeskommune.

Årets fire med sommerjobb er Berit Høisen, Kent Hjalmar Olsen, Camilla Martine Lien og Caroline Wergeland Lofthus. Alle fire har studert ved Universitetet i Agder.

Arbeidsoppgaver

Berit skal produsere innhold for Klimapartnere, Kent skal jobbe med energistrategi og krypsiv, Camilla skal jobbe med studentstrategien, og Caroline skal jobbe med levekår og arbeidsdeltakelse.

I tillegg skal de sammen innhente informasjon og synligjøre hvorfor Agder er blant de fylkene med lavest arbeidsdeltakelse i landet. En viktig del av dette arbeidet blir å vurdere hvilke tiltak for inkludering som har vist seg å fungere andre steder.

– Jeg har allerede lært masse om Klimapartnere og deres arbeid. Jeg elsker de ambisiøse målene om å skape endring! I Agder fylkeskommune får jeg se hvordan større etablerte bedrifter driver klimaarbeid, på universitetet får jeg innsikt i oppstartsbedrifter, forteller Berit.

Kent følger opp: – Jeg har også kommet godt i gang med arbeidsoppgavene, og jeg har lært mye. For det første; hva krypsiv er – det hadde jeg aldri hørt om før jeg startet i fylkeskommunen. Det er interessant å se koblingen mellom energistrategiens virkning og krypsiv.

Camillas hovedoppgave er studentstrategien. – Gjennom strategien og en handlingsdel vil fylkeskommunen følge opp studentmeldingen fra juni 2020 med mål om å øke studentenes velferd og regionens attraktivitet, samt tilknytning til arbeidslivet. Jeg skal gi innspill til strategien og utarbeide forslag til tiltak som kan inngå i handlingsprogrammet. Tiltakene skal rettes mot fylkeskommunens ansvar og oppgaver i tilknytning til studenthelse og arbeidsliv. Jeg har ikke erfaring med strategiarbeid fra tidligere og forventer god læring, sier Camilla.

Caroline jobber med levekår i Agder, noe fylkeskommunen jobber aktivt med å forbedre.
 – De siste to ukene har jeg lest gjennom mange forskningsrapporter innen denne tematikken og skrevet sammendrag som gjør disse lettere å forstå. Videre skal jeg lage en oversikt over arbeidsinkluderingstiltak, som forberedelse til en politisk sak, forteller Caroline.

To raske

Hvordan er det å jobbe hos Agder fylkeskommune?
Berit: – Det er en ny erfaring å jobbe i offentlig sektor. Det har vært utelukkende positivt å jobbe for Agder fylkeskommune, folk er åpne og ønsker oss velkommen. Studentene jeg jobber med er også superhyggelige. Vi har fått vårt eget lille kontorfellesskap i bygget!

Kent: – Det har vært veldig fint med sommerjobb hos Agder fylkeskommune så langt. Vi ble godt tatt imot av våre kolleger på fylkeshuset da vi startet. Arbeidsoppgavene speiler den jobben som gjøres i avdelingen, og er samtidig relevant for vår utdanning.

Camilla: – Fylkeskommunen virker som en spennende arbeidsplass og jeg er veldig glad for å ha fått denne muligheten som nyutdannet. Avdeling for bærekraftig utvikling har tatt meg godt imot. Jeg har fått spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.

Caroline: – Å jobbe i Agder fylkeskommune har for meg vært ganske lik studiehverdagen min. Mye av tiden går til å sette meg inn i relevant forskning og forstå denne, for så å lage sammendrag av de mest relevante poengene. Det er utrolig interessant fordi jeg får jobbe innen et område jeg er veldig engasjert i – og som jeg kanskje vil skrive masteroppgave innen. I tillegg får jeg masse god oppfølging, noe som øker læringen og forståelsen.

Hvordan er det å være på et sommertomt kontor?
Berit: Jeg savner støy i gangene, skravling ved kaffemaskinen og sosiale lunsjer. Det gjør at jeg setter ekstra pris på alle møtene med folk som enten jobber i sommer, eller titter innom for å hilse på. 

Kent: Det er nok litt mer stille i korridorene enn hva det pleier å være. Heldigvis sitter vi med sommerjobb samlet, så vi holder hverandre med selskap. I tillegg dukker det stadig opp nye ansikter. Helt tomt er det heldigvis ikke.

Camilla: Det er positivt at vi er flere som har sommerjobb, både sosialt og faglig. Jeg har også blitt kjent med flere av de ansatte på kontoret. Det hadde vært nyttig å sparre med fast ansatte i løpet av sommeren og benytte deres kunnskaper, erfaringer og innspill.

Caroline: Akkurat i dag sitter jeg alene i avdelingen, så det føles litt som en forlatt landsby. Heldigvis er det sjeldent helt tomt!

Berit Høisen:

 • Bachelorgrad: Ledelse, innovasjon og marked, Universitetet i Tromsø.
 • Gründerskole-programmet med internship i en startup i Toronto, Universitetet i Oslo.
 • Mastergrad: Shift entreprenørskap og innovasjon, Universitetet i Agder (nå).

Kent Hjalmar Olsen: 

 • Bachelorgrad: Samfunnsgeografi, Universitetet i Bergen.
 • Mastergrad: Samfunnsplanlegging, by- og regional utvikling, Universitetet i Agder (nå).

Camilla Martine Lien:

 • Årsstudium: Pedagogikk, Universitetet i Agder.
 • Bachelorgrad: Arbeids- og organisasjonspsykologi, Universitetet i Bergen. 
 • Mastergrad: Arbeids- og organisasjonspsykologi, Universitetet i Bergen. 

Caroline Wergeland Lofthus:

 • Årsstudium: Politics and International Relations, University of Sussex.
 • Bachelorgrad: Sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen.
 • Mastergrad: Statsvitenskap og ledelse med spesialisering innen organisasjon og ledelse, Universitetet i Agder (nå).
Til toppen