Stor satsing på velferdsteknologi i Agder

 Arbeidet med velferdsteknologi i Agder får 15 mill. kroner av Innovasjon Norge. — Midlene er en anerkjennelse av det gode arbeidet vi får til i Agder på dette området. Teknologiutvikling er også svært viktig for å nå målene våre i Regionplan Agder 2030. Vi skal være en bærekraftig region med lave utslipp og gode levekår, sier Anita Henriksen, fylkesdirektør for Regionplan 2030.

Agder leder an innenfor e-helse og velferdsteknologi.  Foto - Klikk for stort bildeAgder leder an innenfor e-helse og velferdsteknologi. Julia Marie Naglestad           

Det er regional koordineringsgruppe e-helse Agder (RKG e-helse) som mottar støtten. RKG e-helse samarbeider med Sørlandet sykehus i et prosjekt som skal jobbe for teknologiutvikling og sømløs bruk av velferdsteknologi. Henriksen er fylkeskommunens observatør i RKG e-helse.

Regional koordineringsgruppe e-helse Agder

Innovasjonspartnerskap

Midlene fra Innovasjon Norge er øremerket gruppens arbeid med å utvikle sømløse velferdsteknologitjenester gjennom innovasjonspartnerskap. Dette er en ny konkurranseform hvor offentlig sektor og næringslivet samarbeider om å utvikle ny teknologi og løsninger.

  

Innovasjonspartnerskap 2021

Ordningen skal gjøre det lettere for det offentlige og næringslivet å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye løsninger. Bedriftene konkurrerer om å lage de beste løsningene. 

Prosjektet varer i tre til fire år, og gruppen er nå i dialog med markedet for å kartlegge mulighetene som finnes. 13.april ble det arrangert digital dialogkonferanse med næringslivet. 

Digital dialogkonferanse.

— Vi fikk mange gode innspill og ny kunnskap under dialogkonferansen. De tar vi med oss når vi nå skal lage konkurransegrunnlaget. Vi fikk også et godt innblikk i hvor mye spennende som skjer i Agder på dette feltet. Nå ser vi frem til startskuddet for konkurransen høsten 2021, sier Sturle Hamre, avdelingsleder for innkjøp og anskaffelser i Agder fylkeskommune og ansvarlig for innkjøpssamarbeidet offentlige fellesinnkjøp på Agder (OFA).

Offentlige fellesinnkjøp på Agder (OFA)

Stort behovIllustrasjon av faseinndeling i et innovasjonspartnerskap    

Agder er i vekst og det blir stadig flere egder. Samtidig øker gjennomsnittsalderen og innbyggernes forventninger til helsetjenestene. Helsesektorens rammer er også presset, og behovet for arbeidskraft nå og i fremtiden er stort. Det skaper et stort behov for ny teknologi.

— Skal vi møte behovet og forventningene til helsetjenestene i Agder i fremtiden vil nye løsninger være helt avgjørende. Det handler om trygghets- og varslingsteknologi, digital hjemmeoppfølging og teknologi til personer med funksjonsnedsettelse. Tjenestene må fungere sammen og virke sømløst. Dette prosjektet skal legge til rette for slik teknologiutvikling, sier prosjektleder Marit Svindland.

Om RKG e-helse

RKG e-helse er et ledernettverk som jobber for en bærekraftig region. Nettverket retter seg mot samarbeid innen e-helse mellom kommuner, sykehus og fastleger på Agder. 

Agder leder an innenfor e-helse og velferdsteknologi, der det er utviklet og tatt i bruk innovative helsetjenester gjennom tett samhandling mellom offentlig og privat sektor, forskningsmiljøer, tjenestetilbydere og brukere.
 

Til toppen