Tester klasser for å lære mer om smittespredning

Fredag 27. november blir elever ved flere klasser ved Sam Eyde videregående skole tilbudt å teste seg for korona, uten at det foreligger mistanke om smitte. Hensikten er å lære mer om «skjult smitte». Det er smittevernsmyndighet i Arendal som ønsker dette, det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør, utdanning.

Vil avdekke «skjult smitte»
De siste ukene har smitteteamet i Arendal kommune oppdaget enkelte tilfeller med covid-19 infeksjon på Sam Eyde. Denne sykdommen kan hos unge være helt uten symptomer. Smitteteamet i Arendal er bekymret for at der kan forekomme noen «skjult smitte» blant ungdom i aldersgruppen 13-19 år, det vil si smitte som vi enda ikke vet om.

For å undersøke dette litt nærmere kommer vi til å tilby frivillig covid-19 testing av enkelte klasser på Sam Eyde 27.11.20. Vi tror ikke disse eleven er smittet, men vi ønsker å teste for å utelukke eventuelt «skjult smitte». Mange klasser har allerede testet seg de siste to ukene grunnet tidligere tilfeller. Klassene som får tilbud om å teste seg den 27/11 er Vg2 Byggteknikk og Vg1 Teknologi og industrifag.

Vil gi verdifull erfaring
Dette vil samtidig gi oss en god erfaring med å teste mange elever på kort tid, noe som også kan bli nødvendig senere i pandemien. Testingen er frivillig og gratis, og elevene kan sjekke svaret sitt på helsenorge.no. Om noen viser seg å være positive vil smittesporingsteamet fra kommunen kontakte dem per telefon. Samtidig anbefaler vi at elevene som har teste seg har færrest mulig nærkontakter inntil svaret foreligger. Det sier kommuneoverlege i Arendal, Helene Rakeie.

For mer informasjon, kontakt kommuneoverlege Helene Rakeie, tlf. 917 34 145.

Til toppen