Tilskuddsordninger for kulturminnevern - søknadsfrist og nye forskrifter

Etter regionreformen 2020 er det nå andre gang at det er fylkeskommunene som står for saksbehandling og fordeling av tilskudd til de fleste nasjonale tilskuddsordningene for kulturminnevern. Som en oppfølging av tidligere budsjettvedtak i Stortinget har Klima- og miljødepartementet  i forkant av denne søknadsrunden utarbeidet nye forskrifter for alle disse tilskuddsordningene. De nye forskriftene ble fastsatt den 13. august 2021.

Følgende tilskuddsposter har søknadsfrist  1. november, for økonomisk støtte til prosjekter i 2022:

  • Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie (FRIP).
  • Tilskudd til fartøyvern (SAVOS).
  • Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner.
  • Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder.
  • Tilskudd til bygg og anlegg fra middelalderen.

Alle søkere til tilskuddspostene FRIP og Fartøyvern må benytte den nasjonale og digitale søknadsportalen Digisak. Søknadsportalen åpnet for å motta søknader 1. oktober, med søknadsfrist 1. november klokka 2359. De andre listede tilskuddsordningene har egne søknadsskjema. Link til søknadsportalen, søknadsskjema, de nye forskriftene og alt annet du trenger å vite om den enkelte tilskuddsordning, finner du på  tilskuddsidene til avdelingen for kulturminnevern og kulturturisme.

Til toppen