Tiltaksnivå ved de offentlige videregående skolene etter påske

5. april 2021: Det innføres gult tiltaksnivå ved de videregående skolene i kommunene Kristiansand, Vennesla, Lillesand og Grimstad. – Elevene må følge med på informasjon fra sin skole om oppstart etter påske, sier Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning i Agder fylkeskommune.

De videregående skolene i Kristiansand, Lillesand og Vennesla forbereder så langt det er mulig å innrette seg på gult nivå ved åpning etter påske (uke 14). Skolene kan benytte onsdag 7. april til nødvendig planlegging.

Grimstad kommune har vedtatt gult tiltaksnivå, men åpner for at skolene kan ha en glidende overgang i uken etter påske. Hensikten er at skolene skal få tid til å forberede overgangen.

Arendal kommune foreslår å videreføre rødt tiltaksnivå i uke 14 og gå over til gult tiltaksnivå mandag 12. april (uke 15).
 

Ekstra oppmerksomme

– Smittesituasjonen i Agder er for tiden roligere enn mange andre steder i landet. Flere kommuner har dermed vedtatt overgang fra rødt til gult tiltaksnivå for skolene, sier Hauge.

Oppstarten ved de videregående skolene vil imidlertid være litt forskjellig i overgangen til gult nivå i uken etter påske. Fylkesdirektøren er derfor opptatt av at elevene følger med på informasjon fra sin skole.

– Elevene ved skolene som endrer tiltaksnivå vil finne informasjon om oppstart via læringsplattformen itslearning eller på skoles nettside, eventuelt i kombinasjon med sms, sier Hauge.

– Vi er nå litt ekstra spent på hvordan påskeferien vi har lagt bak oss slår ut på smittesituasjonen i Agder. Vi ber derfor alle om å være ekstra oppmerksomme den kommende uken og som alltid følge de alminnelige smittevernsreglene. Slik får vi en sikker og trygg oppstart, sier Hauge.
 

Oversikt over tiltaksnivå ved de ulike skolene:

Skoler som endrer fra rødt til gult tiltaksnivå fra 7. april:
Kvadraturen vgs
Kristiansand Katedralskole Gimle
Tangen vgs
Vågsbygd vgs
Søgne vgs
SMI-skolen i Kristiansand
Vennesla vgs
Lillesand vgs
Dahlske vgs
Byremo vgs
Eilert Sundt vgs

Skoler som viderefører gult tiltaksnivå fra 7. april:
Flekkefjord vgs
Sirdal vgs
Mandal vgs
Setesdal vgs
Tvedestrand vgs
Risør vgs

Skoler som viderefører rødt tiltaksnivå frem til med fredag 9. april (gult nivå fra 12. april):
Arendal vgs
Sam Eyde vgs
SMI-skolen i Arendal

Tangen videregående skole i Kristiansand er en av skolene som går fra rødt til gult tiltaksnivå. Agder fylkeskommune  

Til toppen