Tre driftskontrakter på fylkesveg undertegnet

Agder fylkeskommunes første tre driftskontrakter etter regionreformen ble undertegnet på onsdag i Arendal.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ola Olsbu, direktør for samferdsel og eiendom i Agder fylkeskommune, undertegnet onsdag tre driftskontrakter. Seksjonssjef Trond Heia (t.h.) leder driftsseksjonen i fylkeskommunen.

De tre kontraktene varierer veldig i omfang, fra 432 millioner over en femårsperiode, til 16,2 millioner på fire år. Det er tre forskjellige anbudsvinnere på de tre kontraktene, fra det store Mesta, via mellomstore Presis Vegdrift til det lille lokale JDD Maskin fra Marnardal i Lindesnes kommune.

Fornøyd direktør

Direktør for samferdsel og eiendom i Agder fylkeskommune var fornøyd med å få på plass de første kontraktene i ny organisasjon.
– Vi har allerede undertegnet utbyggingskontrakter i vinter, men det er gøy at vi nå også har driftskontrakter i havn, sier Olsbu.
– Nå er vi i gang for alvor innen drift og vedlikehold. Dette er en stor dag for samferdsel og eiendom i Agder fylkeskommune, sier seksjonssjef drift Trond Heia.
Alle tre kontraktene har oppstart 1. september i år.

Arendalskontrakten til Mesta

Den største av de tre kontraktene strekker seg langs det meste av området langs kysten av tidligere Aust-Agder. Arendalskontrakten har en kontraktsum på 432 millioner pluss mva. over 5 år. Den ble vunnet av Mesta AS.

Prosjektleder Olav Osa og prosjektsjef Tore Christensen i Mesta var til stede under kontraktsigneringen i Arendal onsdag. 

– Vi ble veldig glad da vi vant denne kontrakten. Jeg vil si at vi var i nærheten av å felle en liten tåre da vi fikk vite at vi fikk den, ler Tore Christensen, prosjektsjef for område sør i Mesta (Agder, Vestfold og Telemark).
– Vi er en stor entreprenør som driver mye i egenregi. Vi har egne lastebiler og maskiner. I sommersesongen har vi lite bruk av underentreprenører, mens vi i brøytesesongen på vinteren som andre bruker en del underentreprenører.

Seriøs entreprenør

– Vi er glad for å ha med Mesta videre. Mesta kjenner vi som en seriøs entreprenør gjennom samarbeid på andre kontrakter. De største byene hører til denne kontrakten, samt de fleste tunnelene i tidligere Aust-Agder. Vi har bevisst lagt alt av tunneldrift til én entreprenør, forklarer seksjonssjef Trond Heia i Agder fylkeskommune.
Overtakelse 1. september
1. september er overtakelsestidspunkt på hoveddelen av denne kontrakten. Resten skal overtas høsten 2021. Det er imidlertid Mesta som har den utgående kontrakten, dermed vil det merkes lite til denne overgangen, mener Trond Heia.

Presis Vegdrift vant Åmlikontrakten

Åmlikontrakten, som inneholder mesteparten av innlandet i tidligere Aust-Agder ble vunnet av Presis Vegdrift AS. Det er en kontrakt verdt 227 millioner over fire år.

Seksjonssjef drift Trond Heia og direktør for samferdsel og eiendom i Agder fylkeskommune Ola Olsbu, Jan Stomnås og Krister Tofteberg fra Presis Vegdrift etter ferdig signering av dokumentene for Åmlikontrakten for fylkesveg i indre og austre deler av Agder.  

Krister Tofteberg skrev under kontrakten for Presis Vegdrift. Han er områdeleder for området mellom Stavanger og Kragerø. Jan Stomnås er avdelingssjef, og skal jobbe med Kristiansand og Åmli-kontraktene på Sørlandet. Presis Vegdrift ble etablert i 2017, etter en fusjon av Lemminkäinen og Opedal drift.
– Vi er en relativt liten organisasjon, som tar mål av oss å bli større på sikt. Vi er fleksibelt organisert, der daglig leder sitter i Bergen, maskinsjef i Vestfold og Telemark og HMS-leder i Tromsø. Fleksibiliteten gjør at vi tjener penger på drift/vedleikehold i dag, det er det få andre som gjør nå, sier Tofteberg.
– Vi søker nå folk til denne kontrakten. Det er behov for mye kompetanse, så vi har flere stillingsannonser ute. Innen 1. mai satser vi på å ha driftsledelsen på plass, sier avdelingssjef Jan Stomnås offensivt.

Samarbeid om å bli bedre

Direktør Ola Olsbu trekker fram at Agder fylkeskommune samarbeider med andre for å bli bedre.
– Vi jobber sammen med Vestfold Telemark om utveksling av ideer og samarbeider ganske tett. På denne kontrakten er det grense til Vestfold og Telemark, så her kan vi trekke veksler på hverandre. Det er klare fordeler av å samarbeide. Det er bra å få fagmiljøer som er store nok og robuste nok. Derfor tror vi at samarbeid på tvers av fylkene er veien å gå, sier Olsbu.
– I denne bransjen kjenner de fleste hverandre. Det gjør at de beste folkene får jobb hos den entreprenøren som vinner anbudet i et område. Jeg er trygg på at vi har fått folk som vet hva de holder på med også på denne kontrakten, sier seksjonssjef Trond Heia.

Tovdal-Myklandskontrakten til JDD maskin

Som ledd i etterspørsel fra bransjen, har Agder fylkeskommune utlyst en relativt liten driftskontrakt i Tovdal og Mykland i indre Agder. Denne kontrakten ble vunnet av JDD Maskin.

Leder Johan Dag Drange undertegner Tovdal-Myklandskontrakten for drift og vedlikehold i Agder fylkeskommune Driftsleder Simon Heddeland skal ha det daglige ansvaret for drift og vedlikehold i denne kontrakten. 

Den unge gründeren Johan Dag Drange fra Marnardal i nye Lindesnes kommune skrev under kontrakten for JDD Maskin. Firmaet hans har i årene 2012-2018 vært underentreprenør på kontrakter i Setesdal. Den nye kontrakten med Agder fylkeskommune i Tovdal-Mykland er verdt 16,2 millioner over fire år.

Relativt ny entreprenør

– Vi har en god magefølelse for kontrakten. Det er lagt inn priser som vi tror på, og vi kombinerer egne maskiner og folk med innleie. Firmaet har de siste årene bestått av 5-7 ansatte. I tillegg leies det inn folk ved behov.
– For oss er det veldig bra at fylkeskommunen legger ut slike kontrakter. Vårt firma er flinke nok og store nok til å styre kontrakter i denne størrelsen. Vi skal gjøre vårt for at dette skal bli bra. I Setesdal har vi drevet med kantslått, brøytestikker og utfeiing tidligere, forklarer Drange.
Simon Heddeland er driftsleder og mekaniker i firmaet. Han kommer til å lede det daglige arbeidet med kontrakten. JDD Maskin driver også med skogbruk. De leverer blant annet flis til fyringsanlegg i Danmark. I tillegg eier Drange et søsterfirma, JDD Utstyr, som jobber med utstyr til landbruk.

Styres fra Evje

– Vi vil være en profesjonell byggherre, der vi legger opp til et åpent forhold mellom oss og entreprenør. Vi kan være uenige, men det skal være en saklig uenighet, men god dialog og tillit. 
Denne kontrakten vil styres fra vårt kontor på Evje. Der har de kompetanse og erfaring med byggherrestyrte kontrakter, slik Tovdal-Myklandskontrakten er, sier Trond Heia.
– Bransjen har signalisert at vi bør lyse ut slike mindre kontrakter, for at lokale entreprenører skal kunne konkurrere om kontraktene. Dette var vår første test på om det fungerer. Vi har fått en entreprenør som vi tror vil gjøre en god jobb, så jeg tror vi skal prøve mer på sånne kontrakter framover, avslutter Ola Olsbu.

Til toppen