Ut av "avventende karantene" ved Setesdal vidaregåande skule

Onsdag måtte 22 elever og 8 ansatte gå i «avventende karantene» på Setesdal vidaregåande skule avdeling Hornnes. Torsdag 8.oktober, på kvelden kom svaret på korona-prøve av en elev. Da testen var negativ kunne elever og ansatte avslutte karantenen og returnere til skolen allerede fra fredag. 

Bakgrunn:
Tiltaket iverksettes etter en vurdering gjort av kommuneoverlegen i Evje og Hornnes kommune.

- Dette er gjort som en del av et føre-var-prinsipp fordi en elev har vært i nærkontakt med en smittet. Det er i dag ingen elever eller ansatte bekreftet smittet på skolen, sier rektor Jens Petter Røed ved Setesdal vidaregåande skule.

Elevene i klassen dette gjelder er sammen med foresatte, kontaktet i egen SMS fra skolen. Alle andre elever som ikke har fått SMS, skal møte på skolen som normalt.

Til toppen