VGS på grønt nivå fra mandag 17. januar

13. januar: – I kveld kom regjeringen med beskjed om at de anbefaler grønt nivå på videregående skoler. Kommuner kan ut ifra den lokale smittesituasjonen likevel fravike dette. Men med det forbeholdet, som vi håper å få sjekket ut i løpet av fredagen, går de videregående skolene i Agder over på grønt nivå fra førstkommende mandag. Men det er viktig å si at det fortsatt er krav om smittevernfaglig forsvarlig drift, forklarer Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.  

Regjeringen letter på tiltak

– Det forventes høye smittetall i ukene som kommer, men som samfunn tåler vi viruset bedre. Det kan derfor gjøres flere lettelser, sa statsminister Støre på kveldens pressekonferanse.  

Fokus på testing

– Vi må venne oss til at flere vil bli smittet. Nå ser vi at viruset gir mindre alvorlig sykdom og dermed kan vi som samfunn lette opp. Nå blir det også endringer i karantenekravene og økt fokus på testing , isolering, smittesporing og karantene (forkortet TISK). Jevnlig testing bidrar til å kontrollere smitteutbrudd på en effektiv måte, uten å innføre kraftige tiltak rettet mot barn og unge. Testing gjør at skoler kan holdes åpne på et lavere tiltaksnivå, forklarer Vegard Nilsen, fylkesdirektør for folkehelse.  

Endringer i TISK-strategien - regjeringen.no

Fortsatt noe hjemmekontor

De generelle smittevernrådene i arbeidslivet som for eksempel hjemmekontor, gjelder også for lærere når de gjør administrativt arbeid utenfor undervisningssituasjonen.  

Fagskolen

Også fagskolen vil oppleve noen endringer og også her er det krav om smittevernfaglig forsvarlig drift Likevel anbefales det å legge mer til rette for fysisk undervisning. Forutsatt at det er tilstrekkelig tilgang til tester, så anbefales det å legge til rette for jevnlig testing. Grupper begrenses til maks 30 personer med 1 meters avstand og for undervisning i større auditorium og lignende gjelder regler for arrangementer. 

Beredskap

– Så forholder vi oss fortsatt til trafikklysmodellen og har beredskap for endring i status, dersom kommuner skulle kreve det eller de nasjonale retningslinjene igjen endres. Vi jobber også for å ha god beredskap de neste månedene, når det forventes at mange vil bli smittet, og sykefraværet bli høyt, avslutter Arly Hauge.