Gjennomføring av fagprøver fra 20. mars

Henstilling fra Yrkesopplæringsnemnda i Agder

Yrkesopplæringsnemnda i Agder oppfordrer alle lærebedrifter og opplæringskontor om å strekke seg langt før det gås til det skritt å permittere lærlinger.

Les mer

Gjennomføring av fagprøver fra 20. mars

I flere bransjer og fag vil det være mulig å gjennomføre de fleste fagprøver. I andre bransjer og fag vil det være vanskelig. Agder fylkeskommune setter i gang fagprøver, der det er mulig i henhold til nasjonale retningslinjer om smittevern og lærebedrift/prøvestasjon er i ordinær drift. Vi kan få enkeltsaker der det er usikkerhet grunnet nasjonale retningslinjer om smittevern. Det er derfor utarbeidet noen felles føringer som er vurdert og godkjent av representant fra Folkehelseinstituttet.

Vurderingen er lagt frem for koordineringsteamet bestående av NHO, LO, KS, NAV og Agder fylkeskommune 20. mars 2020. Koordineringsteamet støtter forslag til føringer for gjennomføring av fagprøver. Forslaget er behandlet i arbeidsutvalget til Y-nemnda og vil behandles i Y-nemnda 24. mars 2020.

Føringer for gjennomføring av fagprøver:

  • Dersom en lærebedrift eller en prøvestasjon er åpen og forutsetningene for gjennomføring er til stede, så kan fagprøver avvikles som planlagt.
  • I forbindelse med tiltak for å hindre smitte av korona-virus, ber vi prøvenemnder som gjennomfører fagprøver om å innskjerpe rutiner i samsvar med nasjonale anbefalinger om smittevern. Er det usikkerhet knyttet til nasjonale føringer om smittevern utsettes prøven.
  • Vi ber også om at prøvenemndene forholder seg til hvert enkelt arbeidssteds tiltak.
  • I tilfeller der prøvenemndene selv er forhindret i å gjennomføre fagprøver, eksempelvis grunnet karantene eller beordring i arbeidsstedets turnussystem, må fagprøven utsettes

Agder fylkeskommune følger de nasjonale føringene og vil oppdaterer hvis det kommer endringer knyttet til nasjonale føringer om smittevern.

Kontakt NAV om du har spørsmål om permittering og inntekt

I forbindelse med permitteringer i læretiden melder det seg gjerne mange spørsmål om inntekt. Du kan lese mer om rettigheter ved permitteringer på nettsidene til NAV.

Dersom du ikke har rett på dagpenger bør du kontakte NAV for spørsmål om dine rettigheter, og veiledning i forhold til andre ordninger.

For spørsmål, kontakt avdelingsleder for fag- og yrkesopplæring Ole Kristian Eivindson, mobil 452 21 223 eller e-post Ole.Kristian.Eivindson@agderfk.no

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Dagpenger når du er permittert (NAV)

Til toppen