Informasjon om skolestreiken

Ved en streik, skal elever i de videregående skolene forholde seg til den informasjon den enkelte skole gir om undervisning, fremmøte og andre praktiske forhold som følge av streik. Så lenge skolen ikke er berørt av streiken, er det undervisning som normalt. 

Disse skolene er berørt: 

Disse skolene er berørt

Oversikt over skoler som er rammet av streik og pedagogisk personell som er tatt ut av sine fagforbund.

29.8: Oppdatering - etter behandling av dispensasjonssøknader er det 41 ansatte ved Arendal vgs og 92 ved Sam Eyde vgs som er tatt ut i streik. 

Fra 29. august: Arendal videregående skole øker til 43 ansatte i streik og på Sam Eyde videregående skole tas 102 ansatte ut. 

Fra 22. august: Arendal videregående skole - 41 ansatte er tatt ut i streik.

Til toppen