Koronaviruset: Elevene skal ikke møte på skolene - får digital opplæring

13. mars kl. 14.00: Her kan du lese om tiltak i Agder fylkeskommune som er relevant for elever, pasienter, ansatte og innbyggere. Siste 12. mars: Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning.

Blant de nasjonale tiltakene som også kommer til anvendelse for Agder fylkeskommune, er:

Stenging av kulturarrangementer

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av kulturarrangementer i form av bl.a. idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser.

Opprettholdelse av kollektivtilbudet

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre. Les reiseråd fra Agder kollektivtrafikk AS (AKT) her.

Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.

Direktoratet oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Karantene etter utenlandsopphold

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.

Les alle de nasjonale tiltakene fra Helsedirektoratet 12. mars her.

 

-----------------------------------------------

Informasjon formidlet 12. mars

12. mars kl. 13.00: Alle de offentlige videregående skolene, SMI-skolene og Fagskolen i Agder vil bli stengt for undervisning på skolen fra og med fredag 13. mars og inntil videre. Beslutningen er fattet av fylkesrådmannens kriseledelse i samråd med fylkesordføreren.

Skolene jobber med å tilby alternativer for hjemmeundervisning via digitale plattformer. For ansatte er det anledning til å jobbe både fra hjemmekontor og fra arbeidsplassen i forbindelse med fjernundervisningen. Elever som er ute i praksis kan fullføre praksisperioden hvis praksisstedet tillater det.

– Dette er et svært omfattende og inngripende tiltak. Samtidig vet jeg at det er stor forståelse i befolkningen på Agder for at vi må ta vår del av samfunnsdugnaden i denne ekstraordinære situasjonen for å hindre smitte, sier fylkesrådmann Tine Sundtoft i Agder fylkeskommune.

Alle elever og ansatte på skolene må ta med PC og fagbøker i dag og følge nærmere anvisninger fra skolen. Mer informasjon vil komme i læringsplattformen itslearning, på skolenes nettsider og agderfk.no.

Dersom du har en luftveisinfeksjon, er i karantene eller har påvist koronasmitte, skal du holde deg hjemme. Ved bekreftet smitte er det kommuneoverlegen som tar stilling til eventuelle restriksjoner rundt den smittede.

-----------------------------------------------

  Informasjon formidlet 11. mars

  Oppdatert 11. mars kl. 17.08: Dersom du har en luftveisinfeksjon, er i karantene eller har påvist smitte, skal du holde deg hjemme fra skole eller jobb. Tilsvarende må pasienter utsette time på våre tannklinikker. Elever bør ta med elev-PC og sentrale skolebøker hjem ved skoledagenes slutt i tilfelle ytterligere restriksjoner iverksettes på kort varsel. Les mer om smittevern på våre skoler, i tannhelsetjenesten og i fylkesadministrasjonen her.

  – På bakgrunn av den nasjonale dugnaden for å begrense koronasmitte, er det viktig at vi alle er forberedt på ytterligere opptrapping av tiltak for å redusere koronasmitten. Vi vil løpende vurdere nye tiltak som ledd i det kollektive smittevernet etter råd fra nasjonale helsemyndigheter, sier fylkesrådmann Tine Sundtoft.

  I tråd med helsemyndighetenes anbefalinger oppfordres det til at ansatte inntil videre bruker hjemmekontor der dette er praktisk mulig.

  Særskilt for skolene

  Skolene vil legge til rette for utvidet bruk av alternative møteformer og hjemmekontor for pedagogisk personell i skoletiden.

  Pedagogisk personell i samråd med ledelsen vil legge til rette for alternative undervisningsformer som reduserer smittesituasjonen og åpner for at opplæring kan foregå nettbasert der dette er hensiktsmessig. Det iverksettes tiltak for å redusere antall elever i fellesarealene inkludert elevkantine.

  Representanter fra ledelsen i alle virksomheter vil være synlig tilstede og gjennom dette bidra til trygghet.

  Arrangementer og reiser

  Agder fylkeskommune hever også terskelen for å gjennomføre arrangementer og seminarer. Innstrammingen gjelder også for ansattes og elevers deltakelse på eksterne arrangementer dersom dette strengt tatt ikke er nødvendig.

  Fylkesrådmannen varsler at restriksjoner på jobb- og skolerelaterte reiser innenlands også kan bli aktuelle. Planlegging av nye innenlandsreiser i jobb- og skolesammenheng ut av Agder bør derfor avventes.

  Alternativer til håndhilsning

  I tillegg oppfordres alle til å finne alternative løsninger til håndhilsning.

  – Jeg vil på det sterkeste be alle våre skoler og virksomheter om å snakke med ansatte og elever om hvor viktig det nå er at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden og tar vår del av samfunnsansvaret. Vask hendene godt, hold avstand og bli hjemme hvis du er syk, sier fylkesrådmann Tine Sundtoft.

  -----------------------------------------------

  Informasjon formidlet 10. mars – endret i henhold til nye føringer 11. mars:

  Karantene for ansatte og elever

  Folkehelseinstituttet har 7. mars utvidet føringene for karantene. Det betyr at alle som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette innebærer i Agder fylkeskommune:

  - Ansatte skal ha hjemmekontor de første 14 dagene etter hjemkomst.

  - Elever skal ikke være på skolen de første 14 dagene etter hjemkomst, men holde seg hjemme.

  Besøkende skal på samme måte være i karantene og ikke delta på fylkeskommunale arrangementer, møter eller lignende.

  Ansatte og elever som har hatt nærkontakt med et bekreftet tilfelle med koronasmitte, må også holde seg i karantene i 14 dager etter siste kontakt med det bekreftede tilfellet.

  Folkehelseinstituttets føringer for hjemmekarantene og hjemmeisolering kan du lese her.

  «Vanlig» luftveisinfeksjon

  Som et generelt råd ved alle infeksjoner, skal syke personer holde seg hjemme og ikke komme på jobb/skole. Ansatte og elever som får luftveisinfeksjon uten å ha vært i områder med vedvarende koronasmitte, eller ikke har vært i nærkontakt med smittede, skal dermed heller ikke gå på skole eller arbeid så lenge infeksjonen pågår. Dette innføres som et generelt forebyggende og risikoreduserende tiltak i forbindelse med koronasituasjonen.

  Utsett timen på tannklinikken

  Dersom du i løpet av de siste 14 dagene har vært på reise i områder med vedvarende smittespredning av koronavirus, og du har timeavtale på våre klinikker, ber vi om at du tar kontakt for å endre time til et senere tidspunkt. Ring telefonnummeret du har fått i innkallingen din.

  Dette gjelder også om du har forkjølelsessymptomer, hoste, feber eller er blitt tungpustet.

  Ved behov for øyeblikkelig hjelp eller akutt behandling, og du i løpet av de siste 14 dagene har vært på reise i områder med vedvarende smittespredning av koronavirus, ber vi også om at du tar kontakt på telefon på forhånd, slik at vi kan legge til rette for god og forsvarlig behandling.

  Les mer på sidene til Tannhelsetjenesten i Agder her.

  Elever og fravær

  Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

  Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

  Utenlandsreiser avlyses

  Med utgangspunkt i koronasituasjonen avlyser eller utsetter Agder fylkeskommune som hovedregel alle jobb- eller skolerelaterte utenlandsreiser inntil videre. Tiltaket gjennomføres for ikke å utsette elever og ansatte for økt helserisiko og for å delta i fellesdugnaden som Folkehelseinstituttet ber om. Eventuelle unntak besluttes av fylkesrådmannen.

  Hold deg oppdatert

  Agder fylkeskommune følger rådene som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) gir knyttet til utbruddet av koronaviruset. Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert og følge nasjonale råd og føringer knyttet til situasjonen.

  Vi oppdaterer kontinuerlig informasjonen til våre virksomheter basert på råd fra helsemyndighetene. Ansatte kan også finne informasjon på fylkeskommunens intranett «Agda».

  De viktigste hygienetiltakene for å forebygge smitte er

  • Vask hendene ofte og grundig – særlig når du har vært ute blant folk
  • Bruk papirlommetørkle foran nese og munn når du hoster eller nyser. Kast så papirlommetørkleet. Vask hendene.
  • Bruk albuekroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.
  • Hånddesinfeksjon, altså å sprite hendene, er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig.
  • Det er viktig at alle selv tar ansvar for å forebygge smitte. Vi oppfordrer alle til å være ekstra nøye med å etterleve rådene fra helsemyndighetene.

  Klikk for stort bildeFolkehelseinstituttets plakat med råd om forebygging mot smitte FHI

   

   

  Informasjonsfilm for barn og voksne

  Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset, der Hermine (13 år) stiller spørsmål til Helen (lege i Helsedirektoratet).

  Til toppen