For ansatte

Her legger vi ut oppdatert informasjon om sammenslåingsprosessen, som er spesielt rette mot deg som er ansatt i Aust-Agder fylkeskommune eller Vest-Agder fylkeskommune. Du skal kunne finne nyttig og relevant informasjon om prosessen her. Det er viktig for at ansatte, tillitsvalgte og hovedverneombud skal kunne medvirke og involveres på riktig nivå og på riktig tidspunkt.