Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om sammenslåingsarbeidet?

Ta kontakt via sentralbordet på telefon 37 01 73 00 / postmottak@austagderfk.no

Du kan også kontakte:

Prosjektleder
Prosjektleder Tine Sundtoft, mobil 950 20 265, e-post tine.sundtoft@vaf.no

Saksbehandler
Rådgiver Dag Ole Teigen, mobil 971 59 316 / dag.ole.teigen@austagderfk.no

Spørsmål om møtekalenderen
Rådgiver Aslaug Berg, telefon 37 01 73 17 / aslaug.olea.berg@austagderfk.no

Spørsmål om nettsider og kommunikasjon
- Kommunikasjonsrådgiver Cheryl Macdonald i Vest-Agder fylkeskommune, mobil 982 48 507 / cheryl.macdonald@vaf.no
- Kommunikasjonssjef Svein Buer i Aust-Agder fylkeskommune, mobil 970 46 099 / svein.buer@austagderfk.no

Arbeidsfordeling
Aust-Agder fylkeskommune (AAfk) har sekretariatsfunksjon til de politiske møtene i forbindelse med sammenslåingsarbeidet.

Vest-Agder fylkeskommune (VAF) har ansvar for budsjett og regnskap knyttet til sammenslåingsprosessen.

Sosiale medier
Følg oss gjerne også på «Agder fylkeskommune» på facebook.