eDialog - send post og dokumenter på en sikker måte

Med tjenesten eDialog kan både privatpersoner og virksomheter sende dokumenter til Agder fylkeskommune via ein sikker og effektiv kanal. 

Tjenesten krever sikker identifisering. Bruk av tjenesten gir mange fordeler:

  • Data blir overført kryptert
  • Det gir en sikker identifikasjon av avsender
  • Dokument blir sendt elektronisk og mottatt direkte i vårt system
  • Vi sparer tid på postgang og postregistrering

Skal du sende post med konfidensielle opplysninger?
Jeg skal ikke sende konfidensielt
Skal du sende et dokument?
Til en eksisterende sak eller andre dokumenter
Tjenesten passer til dine behov

Har du allerede et saksnummer fra Agder fylkeskommune skriver du dette inn i tittelen.

Send post (krever innlogging)

Har du en generell forespørsel?

Endre svaret
Generelle henvendelser

Det er ikke behov for å sende via Edialog. Send oss en vanlig epost.
Send epost

Velg et av alternativene ovenfor

Merk: Benytt egne skjemaer dersom du skal søke tilskudd, stipend eller andre tjenester med spesielle kriterier.

Oversikt over tilskudd og stipend

Til toppen