4. mars: - 19 ansatte og 14 elever ved Kristiansand katedralskole Gimle, har i kveld fått beskjed om å gå i ventekarantene etter at det er mistanke om at en lærer har fått Covid-19. Hva som skjer videre vil avhenge av svar på koronatesten til denne læreren, det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

4, mars: - Skolen har i dag sendt ut sms til 30 elever og 4 ansatte om å gå i forebyggende karantene. Grunnen er at en medelev trolig har Covid-19. Det opplyser rektor Gunhild Espeset.

3. mars: - Det er oppdaget covid-19 smitte ved Arendal vgs, avdeling Barbu. Viruset er påvist å være mutert variant. På grunn av den pågående smittesituasjon i Arendal kommune med mutert virus har kommuneoverlegen nå funnet det nødvendig å gjøre vedtak om familiekarantene fra dags dato, forklarer Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning. 

28. februar: - Søndag kveld ble det klart at skolene i Kristiansand går over på rødt nivå fra mandag 1. mars. Det vedtok Kristiansand kommune nå i kveld. Tilsvarende beslutning har Vennesla kommune vedtatt for videregående skoler i Vennesla kommune.  Avgjørelsen ble tatt etter at folkehelse instituttet (FHI) var tydelig på at dette er en riktig og god anbefaling i den smittesituasjonen som Kristiansand er i nå. Det anbefales at rødt tiltaksnivå varer i to uker. Det forklarer Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning, etter å ha vært i møte med kommunelegen og FHI.

27. februar: - Vi nærmer oss skolestart. Så langt er det gult tiltaksnivå som er hovedregelen for skolene. Det vil si at skolene stort sett fortsetter slik de slutte før vinterferien. Smittetrykket er litt ulikt på Agder og vi er i fortløpende dialog med kommunene som er ansvarlig for smittevernbestemmelser.  Det sier Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning. 

24. februar: En elev på Vg1 ved Kristiansand katedralskole Gimle (KKG) har testet positivt for Covis-19. Det er derfor i dag sendt ut melding om å gå i karantene til totalt 77 elever og 5 ansatte. Disse har vært i nærkontakt med den aktuelle eleven på fredag i forrige uke. Karantenen varer i 10 dager frem til og med 1. mars. Det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

24. februar: En elev på Vg1 ved Lillesand videregående skole har testet positivt for Covis-19. Vi sendte derfor i går kveld, ut melding om å gå i karantene til totalt 42 elever og 6 ansatte. Disse har vært i nærkontakt med den aktuelle eleven på torsdag og fredag i forrige uke. Karantenen varer i 10 dager fra siste møte med eleven som er smittet. Det opplyser Linda Jacobsen, rektor ved Lillesand videregående skole.

Oppdatering 22. februar: 
En av elevene som gikk i karantene i forrige uke har også testet positiv. I tillegg er ytterliggerer en elev som ikke har vært i karantene, også bekreftet smittet. Det medfører at en ny runde med medelever og ansatte nå har fått beskjed om å gå i karantene, til sammen 8 elever og 1 lærer er bedt om å gå i karantene. Status for smittede og karantene ved skolen er nå som følger: 
Smittede elever: 3
Smittede ansatte: 2
Elever i karantene: 104
Ansatte i karantene: 20 + 1 student

Det opplyser Turid Tveit, rektor ved Tvedestrand videregående skole.  

20. februar: - 25 elever på Vg3 og 3 ansatte har gått i karantene etter at en ny elev ved Kvadraturen videregående skole har testet positivt for Covid-19. Alle elever og ansatte som har hatt klasseromsundervisning med denne eleven, fikk beskjed nå i formiddag, med beskjed om å gå umiddelbart i karantene, forteller Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

20. februar: - Sent i går kveld sendte vi ut melding til 23 studenter og en lærer ved fagskolen i Agder (campus Kristiansand) om å gå umiddelbart i karantene. Grunnen er at en medstudent har testet positiv for Covid-19. Det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

 

Til toppen