– Tangen vgs, Sam Eyde vgs, KKG, Kvadraturen vgs, Mandal vgs, Tvedestrand vgs, Vågsbygd vgs og Dahlske vgs har i dag bestemt at siste skoledag før jul blir fredag 17. desember. Opprinnelig var planen at siste skoledag skulle være 21. desember. Flere videregående skoler kan følge, da det gjøres vurdering basert på de lokale smitteforholdene. Det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

Kristiansand, 25. september 2021: Fra i dag kl. 16 går Norge over til en normal hverdag med økt beredskap. – Dette har vi ventet på i 561 dager. Jeg vil rette en stor takk til alle elever og ansatte som lojalt og tålmodig har fulgt opp alle tiltakene, sier fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft. Her finner du de begrensede tiltakene som nå gjelder i Agder fylkeskommune.

Kristiansand kommune gir tilbud om koronavaksine til elever født i 2004 og 2005, og som er elever ved de videregående skolene i Kristiansand. Vaksineringen skjer i uke 35. Vaksineringen er frivillig og gratis. 

En elev ved Tangen videregående skole har testet positivt for korona.

24. juni: – I dag fikk vi melding om smittetilfelle på Vg3 ved Sam Eyde videregående skole. Alle som var med på vitnemålsutdelingen med klassen den 21. juni settes dermed i karantene. I tillegg må russepresidenten, avdelingsleder og studierektor som var innom for å holde tale, også gå i karantene. Klassene ble holdt adskilt under utdelingen, noe som har begrenset omfanget av personer i karantene. Men, på kvelden hadde to klasser avslutning sammen, så totalt må 59 elever og 3 ansatte (i tillegg til avdelingsleder, russepresident og studierektor) i karantene sammen med sine husstander i dag. Det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

22.juni (oppdatering): – Vi har i løpet av dagen fått vite at ytterligere 8 elever fordelt på flere klasser er bekreftet smittet med Covis-19. Det er smittesporingsteamet i Grimstad kommune som jobber med dette og vi har videreformidlet beskjed til alle involverte på skolen. Oppsummert kan vi nå si at 11 elever er bekreftet smittet ved skolen siden i går kveld. Det innebærer at om lag 100 elever og et par ansatte må i karantene. Det gjelder også for husstandsmedlemmer som må i ventekarantene. Det forklarer Gunhild Espeset, rektor ved Dahlske videregående skole.

 

22.juni: – Tre nye elever ble bekreftet smittet mandag kveld. Alle elevene er Vg2 elever. Det vil si at om lag 50 elever og to ansatte er i karantene ved Dahlske videregående skole. I tillegg må husstandsmedlemmer i ventekarantene. Det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

Begynner ferien i karantene
– Det er selvfølgelig kjedelig for de det gjelder å måtte begynne sommerferien i karantene. Samtidig begynner vi å se at vaksineringen bidrar til at færre må i karantene. Det forklarer Arly Hauge.

 

Hva skal til for å gjøre kollektivtransport attraktiv for innbyggerne våre etter Covid-19? Det er målet for prosjektet under Interreg-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) som undersøker og å identifisere tiltak som kan bidra til å få busspassasjerer tilbake etter pandemien. Prosjektet vil også undersøke hvordan folks transportbehov forventes å bli når samfunnet begynner å åpne opp igjen.

Det er videre et mål å identifisere tema og undersøke interessen blant aktuelle aktører for å utvikle et hovedprosjekt.

19. juni: – I ettermiddag fikk vi vite at nok en elev ved skolen er smittet. Denne gangen er det en Vg2 elev. Dette medfører at 15 elever og tre lærere må ut i karantene fram til neste søndag. Også husstandsmedlemmer må i karantene. Det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

17. juni: – I går kveld fikk vi melding om nytt smittetilfelle på Vg2 ved Sam Eyde videregående skole. Det fører til at tre ansatte og om lag 30 elever må i karantene. Det er fortsatt nærkontaktkarantene i Arendal, så også husstandsmedlemmer til disse må i karantene. Det forteller Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

 

 

Til toppen