Agder fylkeskommune går nå gjennom prosjekter det kan være naturlig å framskynde for å stimulere økonomien i landsdelen.

Utbrudd av coronaviruset har medført en kraftig nedgang i etterspørselen etter drosjetjenester. Det gjør at inntjeningsgrunnlaget for løyvehaverne i Agder er gått ned.

– Vi har to prosjekter som raskt kan forseres ved bruk av statlige tiltaksmidler for å sikre aktivitet i bygg- og anleggsbransjen, sier fylkesordfører Arne Thomassen.

Oppdatert 20. april: Den offentlige tannhelsetjenesten i Agder følger opp myndighetenes anmodning om gradvis opptrapping av pasientbehandling.

For å unngå permitteringer og oppsigelser kan virksomheter på Agder få tilskudd til opplæring av egne ansatte. Opplæringen skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening. Det gis bare tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring.

Det gis ikke tilskudd hvis det er knyttet bindingstid til opplæringen eller hvis opplæringen er obligatorisk for at ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav.

Søknadsfristen utløper 1. november 2021. 

Til toppen