En normal hverdag med økt beredskap – tiltak fra 25.09.21

Kristiansand, 25. september 2021: Fra i dag kl. 16 går Norge over til en normal hverdag med økt beredskap. – Dette har vi ventet på i 561 dager. Jeg vil rette en stor takk til alle elever og ansatte som lojalt og tålmodig har fulgt opp alle tiltakene, sier fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft. Her finner du de begrensede tiltakene som nå gjelder i Agder fylkeskommune.

Når kan man vende tilbake til jobb og skole etter luftveissymptomer eller feber?
De nasjonale rådene og reglene sier følgende:

 • Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake.
 • Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag kan man vende tilbake til jobb og skole.
 • Ved vedvarende symptomer bør en bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og en har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør en holde seg hjemme i et par dager.
 • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering.


Når du har testet negativt for covid-19, og symptomene er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke holde deg hjemme. Ungdom og voksne kan gå tilbake til skole/jobb når de er i bedring eller samme dag som testen tas dersom indikasjon for testing var milde og vage symptomer. Du kan gå tilbake til skole/jobb selv om du har restsymptomer som rennende nese eller lett hoste.


For skolene
– Det er heller ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i skolene. Trafikklysmodellen kan bare videreføres eller tas i bruk dersom den enkelte kommune mener at smittesituasjonen krever lokale tiltak, sier fylkesdirektør for utdanning Arly Hauge.

– De grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt. Hostehygiene, håndhygiene og godt renhold er sentralt, sier Hauge.

Utdanningsdirektoratet omtaler at syke personer ikke skal være på skolen slik:

Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Både barn og voksne skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.

Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste. Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Ingen kan nektes å komme på skolen, selv om de ikke er testet. Personer som får påvist korona skal isolere seg.

​​​​​
Unntak fra fraværsreglene forlenges til og med 10. oktober. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Unntaket fra fraværsreglene oppheves fra 11. oktober. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner.

Les mer om tilbakeføringen til normalen i skoler og barnehager her.
 

Fakta – nasjonale råd og regler fra 25. september 2021:

Blant viktige råd og regler som forsvinner er dette:

 • Kravet om å holde en meters avstand, bortfaller.
 • Det er ingen restriksjoner knyttet til sosial kontakt eller arrangementer.
 • Innreiserestriksjonene trappes ned gradvis.
 • Det globale reiserådet oppheves fra 1. oktober
   

Råd og regler som gjelder i en normal hverdag med økt beredskap:
 

 • Hold hendene rene, host i et papirlommetørkle eller i albuekroken og hold deg hjemme hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer eller feber.
 • Du må gå i isolasjon hvis du får påvist covid-19.
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte. 
 • Uvaksinerte husstandsmedlemmer til en som er blitt smittet, bør teste seg og gå i karantene, uavhengig av om man har symptomer eller ikke. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test.

 

Smitteverntiltak i Agder fylkeskommune fra 25. september:
Basert på de nasjonale føringene skal nå følgende overordnede tiltak praktiseres i Agder fylkeskommune:

 Den fysiske arbeidsplassen

 • De viktigste smitteverntiltakene er:
  • Vask hendene ofte.
  • Host i et lommetørkle eller i albuekroken.
  • Hold deg hjemme hvis du er syk. Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte. 
 • Godt renhold skal forebygge kontaktsmitte. 
 • Håndsprit skal fortsatt være tilgjengelig på arbeidsplassene
   

 Møter tilrettelegges for hybride møteformer

 • Når det gjelder interne og eksterne møter, er det møtets innhold og formål som er avgjørende for valg av møteform.
 • Fysiske møter tilrettelegges så langt det er mulig for deltakelse også gjennom digitale møteformer – såkalte hybride møter.
 • Hybride møteformer er viktig for å kunne praktisere fleksible arbeidsformer og legge til rette for deltakelse.
 • Håndsprit skal fortsatt være tilgjengelig på møterommene.


 Arrangementer avholdes som normalt

 • Ingen begrensninger gjelder.
 • Håndsprit skal fortsatt være tilgjengelig på arrangementer.
   

 Tjenestereiser gjennomføres i tråd med anbefalinger

 • Vær oppmerksom på lokale tiltak.
 • Innreiserestriksjonene til Norge trappes ned gradvis.
 • Det globale reiserådet oppheves fra 1. oktober.


 

Til toppen