Gjennomførte koronatiltak i Agder fylkeskommune

Agder fylkeskommune har gjennomført en rekke tiltak knyttet til koronapandemien. Les en kronologisk oversikt frem til 3. april her. Nye tiltak kommer fortløpende.

I saken «Tiltakspakke knyttet til koronapandemien» foreslår fylkesrådmannen en rekke investerings- og vedlikeholdstiltak knyttet til fylkesveier og fylkeskommunale skoler og bygninger på bakgrunn av koronasituasjonen. Saken behandles av fylkesutvalget 14. april og fylkestinget 28. april.

Gjennomført tiltak til 3. april

I tillegg til dette har Agder fylkeskommune gjennomført en rekke tiltak for å begrense spredning av koronaviruset og sikre at kritiske tjenester til befolkningen kan opprettholdes over tid, i tillegg til å møte utfordringer i næringslivet.

Her finner du en kronologisk oversikt (PDF, 2 MB).

Oversikten er ikke uttømmende, men viser utvalgte tiltak og milepæler i arbeidet.

Egen koronaside

Fylkeskommunens eksternkommunikasjon knyttet til koronapandemien er tilgjengelig på agderfk.no/korona. Ved å følge Agder fylkeskommune her eller på Facebook vil du få løpende informasjon om små og store tiltak, oppdateringer og andre nyhetssaker som formidles til innbyggere, pasienter av tannhelsetjenesten og elever, lærlinger og foresatte i forbindelse med videregående opplæring.

Til toppen