Hjemmeundervisning og Vennesla-russ i forebyggende karantene

11. mai: – En russ tilknyttet Vennesla vgs er bekreftet smittet. Noen av russens nærkontakter, som går på skolen, venter på prøvesvar.  Skolen har derfor valgt at elever som har rullet med Venneslarussen denne helga må i forebyggende karantene. Skolen går også over på digital undervisning i morra 12. mai. Det opplyser Gyrid Nedberg Grønlid, rektor ved Vennesla videregående skole.

Omfattende smittesporing
– Det er gjennomført heldagsprøve mandag og tirsdag denne uka der elever på flere trinn har deltatt. Skolen har valgt å ha en lav terskel på å sette elever i forebyggende karatene med bakgrunn i den smittesituasjonen kommunen er i for tiden. Vi ber derfor alle også om å ha lav terskel for å for å la seg teste. Vi samarbeider tett med kommunens smittesporingsteam og når de har fått oversikt over situasjonen vil skolen videreformidle info til de som kan gå ut av forebyggende karantene, forklarer Gyrid Nedberg Grønlid.

Hjemmeundervisning
– Når vi nå har mange elever og ansatte i forebyggende karantene så vil skolen gi tilbud om hjemmeundervisning for alle elever 12. mai. Kontaktlærer vil orientere om opplegg ved start på dagen. Så forventer vi å kunne gå tilbake til ordinær undervisning igjen 18. mai, avslutter Gyrid Nedberg Grønlid.

Til toppen