Karantene etter vitnemålutdeling ved Sam Eyde vgs i Arendal

24. juni: – I dag fikk vi melding om smittetilfelle på Vg3 ved Sam Eyde videregående skole. Alle som var med på vitnemålsutdelingen med klassen den 21. juni settes dermed i karantene. I tillegg må russepresidenten, avdelingsleder og studierektor som var innom for å holde tale, også gå i karantene. Klassene ble holdt adskilt under utdelingen, noe som har begrenset omfanget av personer i karantene. Men, på kvelden hadde to klasser avslutning sammen, så totalt må 59 elever og 3 ansatte (i tillegg til avdelingsleder, russepresident og studierektor) i karantene sammen med sine husstander i dag. Det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

Lokale bestemmelser
Arendal kommune har lettet litt på karantenereglene nå, sannsynligvis fordi skolen er sluttet og risikoen for massesmittehendelse blant elever er betydelig redusert. Husstandene kan teste seg ut av ventekarantene allerede den 25.6, slik den nasjonale forskriften, åpner for. Elevene kan teste seg den 28.6. og ved negativ test kan de ut av karantenen.
– Kommunen har etter de siste forskriftsendringene anbefalt at husstanden kan ut av karantene ved negativ test av nærkontakten på dag 7 etter eksponering, og at nærkontakten overholder karantenetida på 10 dager. Nå er det altså litt lettelse i det. Men, vi tror de restriktive karantenereglene i Arendal kommune er en viktig årsak til at smitten har vært forholdsvis lav og at alle utbrudd er slått ned på meget kort tid, det forklarer Liv Bjørnson, studierektor ved Sam Eyde videregående skole.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Arly Hauge
Fylkesdirektør for utdanning
Mobil: 909 77 432 
E-post: Arly.Hauge@agderfk.no

Liv Bjørnson
Studierektor og smittevernansvarlig ved Sam Eyde videregående skole 
Mobil: 909 31 891
E-post: liv.charlotte.bjornson@sameyde.vgs.no
 

Til toppen