Kristiansand først ute i Agder med å vaksinere 16- og 17- åringer

Kristiansand kommune gir tilbud om koronavaksine til elever født i 2004 og 2005, og som er elever ved de videregående skolene i Kristiansand. Vaksineringen skjer i uke 35. Vaksineringen er frivillig og gratis. 

– Vi synes det er svært positivt at også 16- og 17- åringer nå kan få koronavaksine og anbefaler alle som kan, å ta den. Agder har høyest antall vaksinerte i landet og derfor kan kommunene komme raskt i gang med å vaksinere disse ungdommene. Først ute er altså Kristiansand. Når de fleste på en skole er fullvaksinert, vil det gjøre undervisningssituasjonen enklere og mer normal. Det sier Vegard Nilsen, fylkesdirektør for folkehelse.

Testregime
– Vi har sett at det nye testregimet for elever, har skapt usikkerhet og store utfordringer ved skolene og kommunen.. Testregimet skulle gi unntak fra karantene for barn og unge. Torsdag 26. august ble testregimet avsluttet i Kristiansand, grunnet overbelastning av testkapasiteten. Mange elever er nå satt i ordinære karantener som medfører fravær fra undervisningen. Ved å vaksinere 2004- og 2005-årgangene vil vi på sikt slippe karantener ved våre skoler og kan gjennomføre opplæringen som planlagt. Så vil det også føre til bedre testkapasitet for de yngre barna som ikke blir vaksinert, forklarer fylkesdirektør for utdanning Arly Hauge.

Vaksinering i uke 35
Vaksineringen vil bli gjennomført i uke 35 på vaksinasjonssenteret på Sørlandssenteret, og det blir arrangert felles busstransport for elevene ved den enkelte skole i Kristiansand. Elever som er i karantene får unntak for smittekarantene når de skal vaksinere seg. Unntaket gjelder kun vaksinering og transport til og fra.

– Kristiansand kommune ønsker at Agder fylkeskommune som skoleeier skal ta ansvar for å informere elever og foresatte om tilbudet og anbefaler dem å vaksinere seg, det forklarer Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning. Nå jobber skolene på spreng med å organisere og gi ut informasjon om vaksinering.

–Skolene må også sørge for samtykke fra foreldre til elever som ikke er fylt 16 år. Dette må dokumenteres og bringes med til vaksinasjonssted. Alle elever må ta med pass/ID-kort med bilde, forklarer Arly Hauge, som igjen takker for godt samarbeid med kommunens smitteteam.

Til toppen