Midlertidig fritak fra driveplikten for drosjeløyver i Agder

Utbrudd av coronaviruset har medført en kraftig nedgang i etterspørselen etter drosjetjenester. Det gjør at inntjeningsgrunnlaget for løyvehaverne i Agder er gått ned.

Klikk for stort bildeTaxiholdeplass i Kristiansand Agder fylkeskommune  

Med hjemmel i yrkestransportloven § 15 har Samferdselsdepartementet delegert til fylkeskommunene å gi løyvehavere fritak fra driveplikten, jf. yrkestransportforskriften § 1 bokstav f). Fritaket kan gjøres gjeldende for en begrenset periode, eller inntil videre, så lenge utbruddet av coronaviruset gjør det nødvendig.

Agder fylkeskommune har fattet vedtak om at løyvehavere i Agder er midlertidig fritatt fra driveplikten i yrkestransportloven.

Vedtak

«Agder fylkeskommune innvilger fritak fra driveplikten for alle drosjeløyver i Agder, jf. yrkestransportforskriften §§ 1 bokstav f), 38 og 51.

Fritaket er midlertidig og gjelder så lenge utbruddet av coronaviruset gjør det nødvendig.

Fylkeskommunen forventer at nødvendig at samfunnskritisk transportvirksomhet blir opprettholdt.

Videre er det følgende føringer for fritak fra driveplikten:

  • For drosjer som er tilknyttet sentral er det sentralens skiftplaner som er styrende.
  • For løyvehavere som har inngått kontrakt om offentlig kjøring er det kontrakten som er styrende.
  • Øyeblikkelig hjelp skal utføres.
  • Samfunnskritisk transport kan bli pålagt utført.»

Vedtaket trer i kraft 20. mars 2020.

Red. anmerkning 12. november:

Vedtaket er ikke gyldig fra 1. november 2020. Vedleggene er derfor fjernet.

(Forsidefoto: Bjørn Erik Pedersen / CC BY-SA)

Til toppen