Også Fagskolen på rødt nivå

29. mai: Som tidligere kjent er videregående skoler på rødt tiltaksnivå og det anbefales hjemmeskole for VG3 elever. Dette tiltaket er innarbeidet ved våre skoler. I dag ble det klart at dette også gjelder for Fagskolen. Fagskolen i Agder må stenge sin avdeling i Kristiansand. Det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

Gjelder bare i Kristiansand
– Jeg har drøftet med kommuneoverlegen om avdelingen i Grimstad også må stenge. Vedtaket vil ikke gjelde utenfor Kristiansand kommune, men det ligger en oppfordring til innbyggere i Kristiansand om å utøve forsiktighet når de er utenfor kommunen. Vedtaket gjelder til og med søndag, men vi bør legge til grunn at formannskapet i Kristiansand videreføre vedtaket. Fagskolen bes derfor igangsette nødvendige tiltak for kommende uke. Vi vil komme tilbake til varighet så fort formannskapet har behandlet saken. Forklarer Arly Hauge.

Til toppen