Privatisteksamen – går etter planen

29. mai: – I løpet av neste uker er det planlagt en rekke privatisteksamen for om lag 1000 kandidater. Fortsatt ser det ut som vi skal klare å gjennomføre alle planlagte privatisteksamen på tross av korona og streik. Det forklarer Mats Nesmann, seksjonsleder for eksamen og dokumentasjon i Agder fylkeskommune.

Streik og privatisteksamen
– Det er slik at vi må søke om dispensasjon for de medarbeiderne som er i streik og som er avgjørende for å kunne avvikle privatisteksamen. Til nå er disse søknadene alle blitt innvilget, så vi har grunn til å tro at også videre søknader kan innvilges. Dermed kan vi avvikle eksamen som planlagt, men vi må søke for hver dag fremover og gjør selvfølgelig det. I dag kom dispensasjon for eksamen som skal holdes på mandag 31. mai, forklarer Karin L. Stenersen, leder for avdeling for HR.

Omfattende smitteverntiltak
– Privatisteksamen har egen smittevernveilder fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den følges nøye. Dette har vi etter hvert god rutine på. Det er nå tredje eksamensperiode med smitteverntiltak fra FHI. Vi har fokus på avstand mellom kandidater og kohorter, på hyppig renhold, på håndhygiene og på bruk av munnbind, forklarer Mats Nesmann.

Strengere tiltak i Kristiansand og privatisteksamen
Vedtaket i Kristiansand kommune påvirker ikke privatisteksamen. Jeg har i møte med kommuneoverlegen forsikret meg om at vi kan videreføre privatisteksamen slik den er planlagt, forklarer Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

Til toppen