Skoler tar tidlig julefri

– Tangen vgs, Sam Eyde vgs, KKG, Kvadraturen vgs, Mandal vgs, Tvedestrand vgs, Vågsbygd vgs og Dahlske vgs har i dag bestemt at siste skoledag før jul blir fredag 17. desember. Opprinnelig var planen at siste skoledag skulle være 21. desember. Flere videregående skoler kan følge, da det gjøres vurdering basert på de lokale smitteforholdene. Det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

– Vi har nå gjort nødvendige vedtak som åpner for at den enkelte skole selv kan vurdere om de vil endre skoleruta grunnet smitte eller sykefravær. Det er vanskelig å komme med noen generelle kriterier for hvor mye smitte/fravær som gir grunn for endring. Derfor må den enkelte skole selv gjøre sine vurderinger basert på lokale forhold, forklarer Arly Hauge.

Må ta igjen tapt tid
På bakgrunn av smittesituasjonen eller sykefravær kan den enkelte skole selv vurdere om de ønsker å endre skoleruta slik at de kan starte juleferien noe tidligere. I dag ble følgende vedtatt:

  • Skolene må legge opplæringsloven §3-2 til grunn for endringen og sikre at opplæringen som ikke gjennomføres tas igjen, slik at elevene får den samlede opplæringen de har krav på. Opplæringen som ikke gjennomføres kan tas igjen som timer fordelt på de resterende dagene i vårhalvåret 2022.
  • Det er drøftet og avtalt kortere frist for endringen i lærerens oversikt/plan slik at endring av skoleruta ikke medfører brudd på 5.2 i SFS 2213.
  • Informasjon sende ut til aller elever og foresatte der eleven er under 18 år.
  • Elever med særskilte behov ivaretas der det er behov.
  • Endring i skoleruta skal drøftes lokalt på den enkelte skole
  • En eventuell endring meldes til skoleeier. Skoleeier vil varsle AKT
Til toppen