Til alle som benytter tjenester fra IKT-Agder

Status 23.03.2020: IKT Agder er fortsatt i kriseberedskap, og følger situasjonen tett. Ledergruppen gjennomfører daglige møter hvor det rapporteres på status rundt personell, operasjonelle utfordringer og informasjon som er viktig å formidle både fra og til våre eiere. Vårt fokusområde er vårt personell, våre tjenester og våre kunder.

IKT Agder har for tiden ingen reduksjon i tjenesteleveransen som følge av korona viruset og alle ansatte har det etter forholdene bra.

Nedenfor følger litt mere informasjon om tjenester og operasjonell informasjon som kan være nyttig å videreformidle i egen organisasjon.

Bruk av hjemmekontor:

Alle som har en bærbar PC og som er bedt om å jobbe på hjemmekontor, må ta denne med hjem. Denne PC’en skal være klargjort med en «Global Protect» VPN klient som gjør at ansatte skal kunne benytte de ressursene som de vanligvis har tilgang til på kontoret. Dette er den anbefalte og sikreste løsningen. De fleste som har meldt om utfordringen med bruken av hjemmekontor har nå fått en tilbakemelding og bistand på dette. Det gjenstår fortsatt noen saker som går på tilgang til enkelte fagsystemer, men disse blir håndtert fortløpende.

Om det er noen som har problemer med Global Protect og tilgang hjemmefra kan en reinstallasjon hjelpe. Her finner du en veiledning på dette: Reinstallere Global Protect – ta kontakt med IKT-Agder.

Det er flere som har vært bekymret om de ulike hjemmenettene og den generelle bredbåndskapasiteten i nettet ville bryte sammen eller ikke. Telenor som leverer en stor del av dette informer i mediene om at det ikke er noen grunn til bekymring siden hjemmenettene er satt opp med stor overkapasitet. Feilen som oppstod sist uke hos Telenor var ikke relatert til kapasitets utfordringer.

IKT Agder så sist uke at hele kapasiteten på linjen inn til våre datasenter var 100% utnyttet i en periode i begynnelsen av uken. Det ble iverksatt tiltak med å utvide kapasitet, og vi har også endret oppsett på klienter slik at trafikk til Office 365 plattformen nå går direkte til Microsoft og ikke via våre datarom. Dette har gitt en vesentlig bedring i trafikkutnyttelsen og responstid for brukerne.

Undervisning i skole:

Flere av våre leverandører har den siste tiden meldt om ustabilitet på sine tjenesteplattformer. IKT Agder følger fortløpende med på denne situasjonen og vil fortløpende informere om kjente problemstillinger gjennom http://iktsia.no

Microsoft har økt sin produksjonskapasitet med 600% den siste uken, og de arbeider kontinuerlig med å utvide kapasiteten slik at den tilpasses det forbruket som de nå opplever i plattformen. IKT Agder har den siste uken sett en formidabel økning i bruken av Teams, og de to første dagene denne uken økte det fra ca. 4 500 brukere til ca. 7 000. Antall chatmeldinger har doblet seg i perioden, og det sendes ca. 20 000 chat meldinger i døgnet, og antall meldinger i ulike teams har også doblet seg i perioden.

It`s learning har gjennom sist uke også rapporter om store utfordringer, og informer gjennom sine kanaler om at brukere må være tålmodige, og om å prøve på nytt om de ikke kommer inn. De ha også utvidet produksjonskapasiteten og tiltakene de har gjennomført virker som har gitt god effekt. De har ikke meldt om utfordringer de siste dagene. Det er mulig å følge med på status gjennom status.itslearning.com/

Uninett meldte tidligere forrige uke om utfordringer med påloggingstjenesten (FEIDE), men med tiltak som ble iverksatt tidligere i uken, har dette bedret seg. De oppfordrer til å fordele påloggingen på morgenen litt utover i tid. Det er også meldt om kapasitetsutfordringer med videomøte tjenesten Zoom og for de som benytter det kan det være verdt å merke seg som en mulig problemstilling.

Vi anbefaler at man i mindre grad benytte video i disse tider, da dette kan medføre en kapasitetsutfordring både på linjekapasitet og på de tjenestene som tilrettelegger for dette.

Det diskuteres nå om vi skal åpne opp for bruk av teams for å forenkle og standardisere undervisning for elevene. IKT Agder arbeider nå konkret med å sette dette opp for Arendal Kommune, og allerede fra mandag vil dette være klart til å slippe brukerne på. Neste på listen er Grimstad kommune som også har gitt oss beskjed om å levere dette så fort som praktisk mulig.

Sikkerhet:

Hva du bør tenke på ved bruk av hjemmekontor:

  • Bruk PC som er levert av IKT Agder, den er allerede satt opp med den sikreste metoden for tilkobling til tjenestene som benytte i hver enkelt kommune.
  • Hjemmekontorvirksomhet kan eksponere sensitive opplysninger i større grad enn når man jobber på arbeidsplassen. Du bør ha økt bevisstgjøring rundt informasjonen som behandles ved hjemmekontor for å redusere at risikoen for at informasjon eksponeres mer enn nødvendig.
  • Ansatt PC som benyttes hjemme skal ikke lånes bort eller benyttes av andre.
  • Når en arbeider hjemmefra er det viktig å tenke på hvem som har tilgang til PC og sørge for at denne låses på lik linje som på jobb. Vi har også notert oss at en del personer har begynt å dele bilder av «eget hjemmekontor» i sosiale medier. Vi anbefaler at en er forsiktig med å dele slik informasjon i sosiale medier og spesielt hva som er opp på skjermen på disse bildene.

Utnyttelse av Koronaviruset i digitale angrep og svindel på nett:

  • Mail og informasjon rundt Koronaviruset benyttes også i svindelforsøk på nett. Kriminelle og andre aktører utnytter koronasituasjonen for å svindle virksomheter gjennom e-poster eller SMS. Målrettede phishing-angrep med tematikk knyttet til koronavirusutbruddet kan gi økt sannsynlighet for treff i form av at flere åpner e-post og vedlegg med denne tematikken. Dette antas å øke i tiden fremover.
  • Vær oppmerksom på linker i e-post og nettsider som du ikke er helt trygg på er korrekte. Dette kan f. eks nettsider som vil innhente brukernavn og passord fra de som besøker siden, eller laste ned filer og gratisprogrammer. E-post og linker vil gjerne basere seg på frykt hos enkeltpersoner, eller være rettet mot økonomiske interesser, for eksempel «shipping information for your Company during the corona pandemic». E-post kan også være falske ved å utgi seg for å komme fra organisasjoner som WHO, og statlige helseorganisasjoner som FHI, som befolkningen vanligvis ikke forholder seg mye til, noe som gjør det enklere å etterligne dem. Når dette blir blandet med frykt/usikkerhet kan det være lavere terskel for å klikke på vedlegg, så det oppfordres til å være ekstra årvåken ovenfor dette.
Til toppen