Videregående skoler på rødt nivå

Kristiansand, 14. desember 2021: Fra og med torsdag 16. desember går de offentlig videregående skolene i Agder over på rødt nivå. I første omgang varer det i fire uker frem til 13. januar 2022, i tråd med de nasjonale påleggene.

– Det betyr at det gjøres en rekke tiltak på skolene for å styrke smittevern. Dette gjøres gjennom f. eks å ha mindre grupper, holde en meters avstand og ulike tider for fremmøte. Det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning i Agder fylkeskommune.

– En del skoler vil trenge noe tid å planlegge og tilrettelegge for rødt nivå. Da det ikke gjelder alle skolene, må alle elever sjekke på egen skole og følge den informasjon som gis, sier Hauge.

Tiltak på rødt nivå

– Vi har dessverre en del erfaring med å drive skole på rødt nivå og en egen beredskapsplan som viser hva som skal gjøres på de ulike nivåene (grønt, gult og rødt) knyttet til smittevern.  På rødt nivå bør antall kontakter (i løpet av en uke) halveres i forhold til gult nivå. Dette organiseres etter lokale behov og hensyn, For å få til en reduksjon av antall kontakter må skolene være spesielt bevisste på oppmøtetid, tidspunkt for friminutt og annen bruk av fellesarealer, forklarer Hauge.

Her er noen av tiltakene som skal innføres:

  • Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner. Hvis avstandskravet ikke kan opprettholdes må elevene deles i mindre grupper.
  • Gruppene må være små nok til at man kan holde avstand i klasserommet. Registrer hvem som sitter hvor (klassekart).
  • Større samlinger skal unngås. Vurderer å dele skolen inn i soner.
  • Skoleskyss: følg gjeldende nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport, inkludert anbefalinger eller påbud om munnbind. 

Informasjon fra Helsedirektoratet

  • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.
  • Tilrettelegg gjerne for økt bruk av undervisning ute der det aktuelt, eksempelvis i kroppsøving eller noen programfag på idrett.
  • Det arrangeres ikke foreldremøter eller andre større samlinger. Det gjennomføres digitale møter.
  • Eksterne besøk på skolen (opplæringskontor, bedrifter, eksterne forelesere o.l.) skal ikke gjennomføres

Flere tar tidlig julefri

– Tangen vgs, Sam Eyde vgs, KKG, Kvadraturen vgs, Mandal vgs og Dahlske vgs har bestemt at siste skoledag før jul blir fredag 17. desember. Opprinnelig var planen at siste skoledag skulle være 21. desember. Flere videregående skoler kan følge, da det gjøres vurdering basert på de lokale smitteforholdene, opplyser Hauge.

– Vi har nå gjort nødvendige vedtak som åpner for at den enkelte skole selv kan vurdere om de vil endre skoleruta grunnet smitte eller sykefravær. Det er viktig å presisere at tidlig julefri ikke gjøres som et smittevernstiltak, men fordi enkelte skoler har stort fravær på grunn av smitte/karantene, noe som gjør det problematisk å gjennomføre undervisning. Det er vanskelig å komme med noen generelle kriterier for hvor mye smitte/fravær som gir grunn for endring. Derfor må den enkelte skole selv gjøre sine vurderinger basert på lokale forhold, avslutter Hauge.

Til toppen