Digital undervisning

Her finner du informasjon knyttet til undervisning som gis digitalt, under koronarestriksjoner. 

Nettbasert undervisning under koronarestriksjoner 
Skolen trenger ikke be deg som elev om samtykke for å drive nettbasert undervisning. Når undervisningen ikke kan foregå som normalt i et klasserom (enten fordi elever eller lærere er i karantene) kan undervisningen gjennomføres i en eller annen nettbasert variant.  

Kamera og mikrofon 
Det er du som elev som bestemmer om du vil ha på kameraet og lyden når timen foregår i Zoom eller Teams. Ved oppstart av en nettbasert time kan læreren be deg slå på kamera og skrive navnet ditt for å være sikker på at du er den du gir deg ut for å være. Når du har på kameraet anbefaler vi at du velger uskarp bakgrunn eller bakgrunnsbilde slik at du skjermer familiemedlemmer eller andre som måtte være i samme rom som deg.  

Det er vanskelig for læreren å gi klassen god undervisning uten å kunne se ansiktene deres. Derfor ber vi deg vurdere å skru på kameraet i timen hvis læreren ønsker det. Det kan bidra til å gjøre undervisningen mer naturlig og dermed bedre for alle. Men, det er du som bestemmer over ditt eget kamera.  

Hvis du har dempet mikrofonen din og læreren spør deg om noe, skal du oppheve dempingen og svare på spørsmålet slik du ville gjort i klasserommet.  

Opptak av lyd og bilde 
Læreren kan be deg lage en video eller lydfil som besvarelse på en fellesoppgave eller et framlegg. Slike opptak vil bli en del av vurderingsgrunnlaget og behandles i tråd med fylkets regler for personvern og sikkerhet. De vil bare være tilgjengelig for faglærer.  

I hovedsak gjøres det ikke opptak av undervisningsøkter på Zoom eller Teams av hensyn til både elevers og lærers personvern. Som elev har du ikke lov til å gjøre opptak av det som skjer på skjermen, verken lyd eller video (f.eks med mobiltelefon). Dette vil være brudd på skolens IKT-reglement. 

Når du skal lagre og dele dokumenter skal du bruke skolens ordinære IKT-systemer så sant det er mulig. Det er itslearning som læringsplattform og Microsoft 365 for lagring og samhandling. Microsoft 365 gir muligheter for å dele innhold med andre. Det er nyttig i samarbeidssituasjoner, men pass på at du er helt sikker på hvem du deler med, og lær deg hvordan du kan stanse deling når det ikke lenger er nødvendig å dele.  

Vi anbefaler ikke å bruke private løsninger for skylagring eller e-post for å levere skolearbeid (f.eks. Dropbox, Google eller Facebook).  

Kommunikasjon med lærer 
Hvis du skal ha en elevsamtale med din lærer, kan denne gjennomføres som video- eller lydsamtale i Zoom eller Teams. Vær varsom med å skrive sensitiv informasjon i disse kanalene, og i alle andre nettbaserte kanaler. (Dette kan for eksempel være informasjon om fysisk eller psykisk helse.)  

Har du spørsmål om personvern?  
Hvis du har spørsmål om personvern kan du henvende deg til en lærer, skoleledelsen eller personvernombudet i fylkeskommunen.  

Du finner mer om personvern og nettvett her:  

https://agderfk.no/om-oss/personvern-gdpr-og-innsyn/personvernombud/ 

https://agderfk.no/om-oss/personvern-gdpr-og-innsyn/personvernerklaring-for-agder-fylkeskommune/ 

https://www.dubestemmer.no 

Til toppen